Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet (was/wordt) (bijlage bij 33118,nr.3)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet (was/wordt) (bijlage bij 33118,nr.3)
Document­datum 14-03-2012
Publicatie­datum 14-03-2012
Nummer BLG158164
Kenmerk 33118, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.