Atsma, pak illegale handel in giftige stookolie aan!

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 27 maart 2012.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat staatssecretaris Atsma (I&M, CDA) de illegale bijstook van chemisch restafval in stookolie aanpakt. Mammoettankers gebruiken stookolie als brandstof, die vaak vermengd is met giftige stoffen als benzeen, lood of chloor. Dit zorgt voor milieu- en gezondheidsrisico’s. Tegelijk is er weinig regelgeving die illegale bijmenging tegengaat. De sociaal-liberaal wil dat er een zwarte lijst komt met stoffen die niet met de olie mogen worden verstookt. Bovendien moet Atsma de oliestromen beter in de gaten houden en pleiten voor strengere internationale milieuregels. Duidelijke regels belonen de bedrijven die het goed doen, geven reders meer garanties op de kwaliteit van de brandstof en sluiten de deur in de grootschalige georganiseerde milieucriminaliteit.

Milieu- en gezondheidsrisico

Door het bijmengen van gevaarlijke afvalstoffen via stookolie ontwijken bedrijven de hoge kosten van het verwerken van het afval. Daarnaast is het bijmengen een melkkoe, die bedrijven zo’n 10 miljoen euro per opslagtank per week oplevert. En dit in een handel in Nederland van zo’n 6 miljard euro per jaar, 10 procent van de wereldomzet. Deze praktijken zorgen voor zowel milieu- als gezondheidsproblemen. De politie spreekt van mensen die vroegtijdig sterven door extra vervuild fijnstof en zware olietankers die een kwartier lang onbestuurbaar kunnen doorvaren door motorstoringen bij gebruik van slechte brandstof.

Zwarte lijst

Atsma geeft in antwoord op eerdere Kamervragen van Van Veldhoven toe dat de huidige wet- en regelgeving niet voldoet. Nu is niet goed aan te geven welke stoffen niet in de olie mogen voorkomen. Een zwarte lijst van giftige stoffen moet illegale bijstook inperken. En zo politie en controleurs een groter handvat bieden om de criminaliteit aan te pakken. Van Veldhoven: “Niemand wil dat criminelen giftige stoffen als benzeen of arseen via een scheepschoorsteen de lucht in laten blazen en daar zomaar mee wegkomen. Terwijl deze bedrijven er nog rijk van worden ook. Door onze bepalende rol in de wereldhandel, moeten we niet blijven stilzitten en de handschoen oppakken. Laat Atsma een voorbeeld nemen aan Singapore, waar de politie met strengere regels makkelijker malafide praktijken kan aanpakken.”

Mondiale aanpak

Naast het opstellen van een zwarte lijst, moet Atsma op de mondiale duurzaamheidstop pleiten voor strengere milieuregels en scherper toezicht door een internationale waakhond. “Het probleem houdt niet op als we illegale bijstook enkel nationaal aanpakken. Dit is een wereldwijd probleem. De kwaliteitsnormen voor scheepsbrandstoffen moeten mondiaal worden uitgebreid met normen voor gezondheid en milieu,” aldus Van Veldhoven.