Meer aandacht voor schone lucht in steden

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 3 april 2012.

De Tweede Kamer heeft een voorstel van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven en CDA-Kamerlid Michiel Holtackers aangenomen om luchtvervuiling in steden tegen te gaan. Regering en gemeenten gaan nu samenwerken om de achteruithollende luchtkwaliteit aan te pakken. Door bijvoorbeeld sterk vervuilend vrachtverkeer of bestelbusjes te weren, zoals in Duitse steden gebeurt. Rotterdam en Utrecht hebben al laten weten blij te zijn met het voorstel van Veldhoven.

Schone lucht is recht

Van Veldhoven is bezorgd over de luchtkwaliteit in steden, die vaak moeizaam aan de nationale eisen voldoet. De Amsterdamse VVD-wethouder Wiebes schreef zelfs een brandbrief aan het kabinet om een snelheidsverhoging bij de A10-West terug te draaien. Om zo te voorkomen dat hij miljoenen euro’s extra moest uitgeven om de luchtkwaliteitdoelstellingen te halen. Gemeenten zijn nu te zeer beperkt in het kunnen nemen van maatregelen om de lucht schoon te houden. "Het moet voor steden makkelijker worden om met milieuzones sterk vervuilend verkeer te weren. Al die smog van vrachtverkeer, oude taxi’s of oost-Duitse oldtimers verziekt de lucht in de krappe binnensteden. Schone lucht is een recht en van belang voor de volksgezondheid."

Milieusticker

Steeds meer Duitse steden kiezen ervoor om vervuilend verkeer te weren uit de binnensteden. Van Veldhoven wil dat de regering net als in Duitsland één landelijk systeem ontwerpt dat steden kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo voorkom je dat een mkb-er die zowel in Maastricht als Utrecht werkt, steeds met andere regels te maken krijgt. Van Veldhoven: "Alleen met een milieusticker krijgt het verkeer in Duitsland nog toegang tot de stadscentra. Hierdoor is de luchtvervuiling in de steden enorm afgenomen. Ik ga ervan uit dat het kabinet dit goede voorbeeld volgt."

De motie is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-144.html