Geen belasting op schadevergoedingen na misbruik rk-kerk

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op woensdag 11 april 2012.

Eenmalige schadevergoedingen aan slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zullen door de Belastingdienst worden uitgezonderd van het vermogen. De staatssecretaris van Financiën heeft dat toegezegd in antwoorden op mijn Kamervragen (pdf) en dat doet mij bijzonder veel deugd.

De Partij van de Arbeid vindt het ongewenst dat er belasting en sociale premies over schadevergoedingen betaald moeten worden door mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een toeslag of een uitkering.

Naar aanleiding van het bericht dat de Belastingdienst belasting heft over het smartengeld van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog heb ik aan de staatssecretaris van Financiën gevraagd wat hij gaat doen om hen daarvan vrij te stellen. Die vraag stelde ik niet alleen voor oorlogsslachtoffers maar ook voor slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

De staatssecretaris stelt weliswaar dat hij niet voorbij kan gaan aan het feit dat dergelijke schadevergoedingen besteedbaar inkomen zijn, maar gelukkig zegde hij ook toe dat eenmalige uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk zullen worden uitgezonderd van het vermogen. Deze uitkeringen zullen worden opgenomen in een regeling die uitzonderingen mogelijk maakt, en waarvan eerder gebruik is gemaakt voor onder meer slachtoffers van medische fouten en slachtoffers van de brand in Volendam.

Zij hoeven daardoor niet langer bang te zijn dat zij opeens flink gekort worden op hun huurtoeslag omdat zij een schadevergoeding hebben ontvangen om een bijzonder gevoelige reden.