Kabinet pakt kansen af van mensen met arbeidsbeperkingen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op vrijdag 20 april 2012.

Vanaf maandagochtend 10 uur zijn we in de Tweede Kamer bijna non-stop aan het debatteren over de Wet Werken naar Vermogen. De PvdA verwerpt dit wetsvoorstel.

Het kabinet Rutte, gedoogd door de PVV en tegenwoordig ook de SGP, heeft van het wetsvoorstel een hele grote bezuinigingsoperatie gemaakt. Helaas is er geen millimeter verschoven in de richting van onze bezwaren en onze alternatieve plannen. Voor de mensen blijven de problemen. Voor de gemeenten blijven de problemen.

Ons vermoeden over de (on)buigzaamheid van de staatssecretaris en de vier coalitie- en gedoogpartners is volledig bewaarheid geworden. Er is geen millimeter verschoven in de richting van onze bezwaren en onze alternatieve plannen. Er komt geen extra geld voor gemeenten, de loondispensatie blijft in tact en de werkgevers krijgen geen prikkels om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Er komt geen banenplan, hooguit vrijblijvende afspraken op een top in juni. Voor de mensen blijven de problemen. Voor de gemeenten blijven de problemen.

Alternatieven

De PvdA heeft afgelopen maandag bij het begin van de behandeling van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen alternatieven gepresenteerd. In onze plannen krijgen de mensen die wel de ondersteuning die ze nodig hebben om zich te kunnen redden op de arbeidsmarkt. De PvdA maakt andere keuzes en bezuinigt niet zoals het kabinet over de rug van de meest kwetsbaren. Ook heb ik deze week twee voorstellen ingediend om werkgevers mensen met een arbeidsbeperking ook daadwerkelijk een baankans te laten geven. Het ene voorstel is het invoeren van een quotumsysteem. Werkgevers nemen arbeidsgehandicapten in dienst, ongeveer vijf procent van het personeelsbestand, of ze kopen een plek in bij een sociale onderneming. Anders betalen ze een boete. Het andere voorstel voert via een andere weg een soort quotum in. Werkgevers betalen mee om mensen met arbeidsbeperkingen aan het werk te houden in bijvoorbeeld een sociale werkplaats. Wanneer werkgevers zelf mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, verdienen ze dat terug.

Naast deze voorstellen voor arbeidsplaatsen hebben we nog vele wijzigingen voorgesteld en gesteund van andere (oppositie) partijen. Het gaat onder andere om het uitzonderen van personen die arbeidsongeschikt zijn van de huishoudtoets; gemeenten meer ruimte geven om kinderen in gezinnen met lage inkomens mogelijkheden te geven om mee te kunnen doen; het laten vervallen van de mogelijkheid van loondispensatie; het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen, en het later afromen van de gemeentelijk uitkering om deze in te zetten voor voorzieningen.

Ook heeft PvdA per motie aan de regering gevraagd om extra geld voor de gemeenten te reserveren, extra aandacht te schenken aan de regionale problematiek (onevenredige verdeling Sociale Werkplaats-populatie en bijkomende slechtere arbeidsmarkt) en te laten onderzoeken of het compensatiebeginsel een plaats kan krijgen in de Wet Werken naar Vermogen. Ook hebben wij samen met de SP aandacht gevraagd voor afspraken met grote werkgevers over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, het laten voortbestaan van de collectieve arbeidsvoorwaarden voor de sociale werkvoorziening, en het voortbestaan van het pensioenfonds PWRI.

Dit zijn allemaal initiatieven geweest om de Wet Werken naar Vermogen socialer te maken en beter uitvoerbaar voor gemeenten. Wij hebben de werkgevers aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en eisen een bijdrage in het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

De coalitie- en gedoogpartners claimen een aantal successen, maar het lijkt verdacht veel op kopieergedrag van goede ideeën en voorstellen van de oppositie. Met slechts kleine aanpassingen werden moties en amendementen van de oppositie opnieuw ingediend door de coalitiepartijen. De staatssecretaris heeft geen bezwaar aangetekend tegen déze moties en amendementen, maar raadde de originele exemplaren van de oppositie echter wel af. Het leek een sterk staaltje partijpolitiek, CDA, VVD, PVV en SGP maken mooie sier met voorstellen die zijn aangedragen door de oppositie. Ondanks deze aanpassingen blijft de wet verschrikkelijk en blijft de PvdA tegenstander.

De PvdA verwerpt dit wetsvoorstel daarom ook. Aan de titel van de wet ligt het niet: werken naar vermogen. De doelstelling van deze wet omarmen wij, wij willen mensen de kansen bieden om naar vermogen te werken. Wij willen mensen kansen bieden om mensen kansen te geven hun talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt. Het kabinet Rutte, gedoogd door de PVV en tegenwoordig ook de SGP, heeft van het wetsvoorstel een hele grote bezuinigingsoperatie gemaakt. Geen investeringen in mensen met arbeidsbeperkingen maar het weg definiëren van mensen en het korten op gemeenten.