D66 wil groene economische hervormingen

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op maandag 23 april 2012.

De weg naar economisch herstel, een sterkere concurrentiepositie en het veiligstellen van de welvaart is volgens het D66-congres groene groei. Verduurzaming verdient daarom hoge prioriteit in een integraal pakket aan economische hervormingen. Die boodschap steunden de leden van D66 door met grote meerderheid in te stemmen met een motie die werd ingediend door de werkgroep duurzaamheid. Dit deden zij samen met verschillende prominente partijleden waaronder Jan Terlouw, Laurens Jan Brinhorst en Joris Voorhoeve. Terlouw: "We willen oplossingen voor een echt groenere economie. Het huidige economische systeem is voor de toekomst onhoudbaar." Brinkhorst: "Ik wil dat mijn kinderen in een gezond, mooi Nederland kunnen wonen."

Lef, ideeën en innovatie

Het lef en ondernemersschap van bedrijven en de creativiteit en de vindingrijkheid van de wetenschap zijn de bron voor concrete oplossingen en ideeen om die duurzame groei mogelijk te maken, stelt de motie. Stef Kranendijk, CEO van Desso (marktleider in herbruikbaar tapijt) en voorzitter van de D66-business club legt uit dat duurzaam ontwerpen en produceren loont. "De industrie heeft op lange termijn veel baat bij slimmer gebruik van grondstoffen die in prijs stijgen, en een groene omgeving is niet alleen prettig om in te wonen maar ook beter voor ons vestigingsklimaat."

Groene kaders

De overheid moet wel ambitieuze kaders stellen waarbinnen de knappe koppen en ondernemers aan de slag kunnen en daarvoor beloond worden. D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven is blij dat de partij duidelijk uitspreekt dat de overheid de lasten bij de vervuiler moet neerleggen en een gelijk speelveld moet realiseren voor groene alternatieven op het vlak van energie en grondstoffen. "Ons belastingstelsel kent nog teveel blinde vlekken voor milieuvervuilend gedrag, zoals de lagere dieselaccijns voor landbouwvoertuigen of het lage BTW-tarief voor kiloknallervlees. Die weeffouten moeten er wat D66 betreft zo snel mogelijk uit, waardoor we werk minder zwaar hoeven te belasten." De motie roept de volksvertegenwoordigers op om zich in te zetten om zuiniger om te springen met energie, slimmer en duurzamer grondstoffengebruik en het beschermen van de leefomgeving.

Ook Fractievoorzitter Alexander Pechtold benadrukte in zijn congrestoespraak de noodzaak van groene groei. In zijn speech schetst hij de toekomst van Nederland als "Een land dat niet vies is van schone energie, waar bedrijven vernieuwing uitstoten in plaats van vuile lucht en waar natuur en cultuur geen luxe is voor enkelen, maar een inspiratiebron voor iedereen".

Zie hier het filmpje dat is gemaakt door de thema-afdeling Duurzaam D66.

Download hier de congreskrant voor de volledige tekst van de motie (pagina 21)

Zie hier de congresspeech van Alexander Pechtold.