Onafhankelijke Burgerpartij (OBP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 24 april 2012 kondigde ex-PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman i de oprichting van de Onafhankelijke Burgerpartij (OBP) aan. Dit is een rechts-populistische partij. De partij is geregistreerd bij de Kiesraad. OBP zou fuseren met Trots op Nederland i tot Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), maar dat is niet doorgegaan.

Belangrijkste programmapunten zijn

  • een kleinere overheid, afschaffing van provincies, waterschappen en de Eerste Kamer
  • een streng immigratie-, integratie- en veiligheidsbeleid
  • verkleining van de EU en de monetaire unie tot de landen die tot 1973 lid waren van de EEG (Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië)
  • versterking van het midden- en kleinbedrijf en van de positie van zzp'ers
  • versterking van de positie van ouderen en jongeren
 

Meer over