India: een land met kansen

Met dank overgenomen van P. (Peter) van Dalen i, gepubliceerd op woensdag 2 mei 2012.
Peter van Dalen en Onderminister BuZa India
Bron: Blog Peter van Dalen

Sommige lokale bestuurders in Nederland gruwen er van, maar hier in New Delhi liet Ambassadeur Hiensch bij de Koninginnedag-receptie van het Wilhelmus zowel het eerste als het zesde couplet zingen. De belijdenis van onze voorvaderen klonk uit de kelen van ruim honderd - vooral Nederlandse - aanwezigen. De band tussen God en ons land, zo treffend beschreven in ons volkslied, mag dan onder druk staan, hier in New Delhi bleek mij dat gelukkig niet.

Uit gesprekken daarna werd mij duidelijk, dat voor ons bedrijfsleven hier in India zeker kansen liggen. Nederland heeft knowhow en Indiërs zijn leergierig en ijverig, vanuit die combinatie kan je goed zaken doen.

Dat geldt overigens niet alleen voor Nederland: Europa is de grootste investeerder in India. En India hecht er aan, die relatie goed te houden. Dat onderstreepte ook mevrouw Preneet Kaur, de Onderminister van Buitenlandse Zaken. India wil zeker een eigen koers varen maar hecht zeer aan de lange en goede betrekkingen met Europa: strategische autonomie noemt men dat hier.

De Onderminister benadrukte, inbreng van westerse kennis in de samenleving van India te waarderen. Vooral op terreinen als elektriciteitsvoorziening, water en afvalverwerking moet nog veel gedaan worden. Zo heeft een derde van de 1,2 miljard Indiërs geen elektriciteit. En de twee derde die dat wel heeft beschikt gemiddeld over 75kW per dag, dat is de sterkte van een flinke gloeilamp: weinig dus. En dat bovendien nìet 24 uur per dag.

Vele gesprekken gingen over het aankomende handelsverdrag EU-India. Met name vanuit de Kamer van Koophandel werd benadrukt dat men bij dit handelsverdrag in wording niet wil spreken over de zogenoemde “non-trade issues”. “Handel is handel en daar horen geen sociale aspecten bij” zo werd ons meegedeeld. Dit is dus de moeilijkste vraag bij de onderhandelingen: praten we alleen over de handel, of voegt dit verdrag ook iets toe aan arbeidsomstandigheden en milieuwetten in India. Ik kies nadrukkelijk voor het laatste want het politieke- en sociale-, maar zeker ook het zaken-leven, gaat over meer dan handeldrijven alleen!

Peter van Dalen verblijft deze week met een officiële Parlementsdelegatie in New Delhi en Chennai. Er worden gespreken gevoerd met ministers, parlementsleden, gouverneurs, medewerkers van hulporganisaties en organisaties actief op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Van Dalen doet in enkele impressies voor het ND verslag van zijn reis.