India: een land met grotere tegenstellingen is nauwelijks denkbaar

Met dank overgenomen van P. (Peter) van Dalen i, gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2012.

De ontwikkelingen gaan snel in New Delhi. Twee jaar geleden was ik hier voor het eerst en nu opnieuw. In die tijd zijn er vier metrolijnen bijgekomen en meerdere zakencentra uit de grond gestampt. Toch lijkt het alsof er op straat niks veranderd is, het verkeer is chaotisch en de vervuiling ongekend. 's Avonds liggen op de trottoirs helaas vele slapende families.

Onlangs lanceerde India de Agni 5 raket. Deze raket kan 5000 kilometer ver vliegen en doelen in China, Rusland en Europa treffen. Hiermee trad India toe tot het kleine gezelschap van landen die een langeafstandsraket met nucleaire lading kunnen afvuren. Dit miljarden kostende bewapeningsprogramma staat in schril contrast met het andere India. De cijfers: 42 procent van de Indiase kinderen is ondervoed. 800 miljoen van de 1,2 miljard inwoners van India leven van ongeveer 30 Eurocent per dag. En dan de schrikbarende corruptie. Uit een onderzoek in 2007 naar een voedselhulpprogramma voor de hoofdstad New Delhi bleek, dat slechts de helft van het voedsel daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden terecht kwam. De rest bleef aan de strijkstok hangen.

Wij spreken hier met ministers en onze collega's uit de Lok Sabha, het Indiase Parlement. Stevige discussies over het op handen zijnde EU-India handelsverdrag. Een meerderheid in het Europees Parlement wilde net als ik een handelsverdrag met bindende regels om corruptie, kasten-discriminatie en kinderarbeid te voorkomen. De Indiërs willen dat niet: geen “non-trade issues” in het handelsverdrag, behalve enkele afspraken over security en het buurland in het westen. Want Pakistan is de grootste vijand van India. Omdat het om enorme belangen gaat - de EU en India handelen jaarlijks voor bijna 200 miljard euro - willen sommige EP-collegas nu aan de Indiase eisen toegeven. Zij zeggen: ,,Laten we eerst maar gaan handeldrijven, dan komen die andere punten ook wel.” Ik geloof dat niet. Als de handel eenmaal goed gaat, worden die andere aspecten al snel als lastig ervaren, en verzwegen. Ik blijf opkomen voor de mensenrechten en godsdienstvrijheid in India, het land van de vele tegenstellingen.

Peter van Dalen verblijft deze week met een officiële Parlementsdelegatie in New Delhi en Chennai. Er worden gespreken gevoerd met ministers, parlementsleden, gouverneurs, medewerkers van hulporganisaties en organisaties actief op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Van Dalen doet in enkele impressies voor het ND verslag van zijn reis.