Staken is sociaal grondrecht

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2012.

Het parlement zal vandaag nog een brief te sturen aan de Europese commissie om te voorkomen dat het stakingsrecht wordt aangetast. Met de steun van het Nederlandse parlement zijn er voldoende stemmen tegen de verordening om het stakingsrecht te beperken ten gunste van het vrije verkeer van diensten. Een motie daartoe van de Partij van de Arbeid werd met algemene stemming aangenomen.

Wij hebben voor vandaag een debat aangevraagd om op te komen voor het recht van werknemers om te staken. In Nederland is staken een sociaal grondrecht, het laatste redmiddel van werknemers om voor hun belangen op te komen, en dat moet wat de PvdA betreft zo blijven.

VVD-minister Kamp wil nu een nieuwe Europese regel steunen die stelt dat bedrijfsbelangen belangrijker kunnen zijn dan belangen van werknemers. Het stakingsmiddel wordt zo minder effectief en de Nederlandse rechter zal deze Europese regels moeten volgen.

Er is geen reden om het grondrecht op staken in te perken ten voordele van belangen van het bedrijfsleven. De PvdA vraagt de regering tegen te stemmen en zal hiertoe ook een motie indienen.