5 miljard euro per jaar extra naar kennis en innovatie

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op donderdag 14 juni 2012.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven is blij dat de Tweede Kamer haar voorstel steunt om Nederland in Europa op te laten komen voor investeringen in kennis en innovatie. De sociaal-liberaal wil jaarlijks 10% uit de pot van het Europese, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) halen, zo'n 5 miljard euro. Die pot is nu nog vooral bedoeld als directe inkomenssubsidie aan boeren. De sociaal-liberaal ziet dit als een eerste stap om boeren weer als ondernemers te behandelen en hen niet te laten onderhouden door de Europese belastingbetaler. De agrarische sector moet weer kunnen concurreren op basis van kwaliteit in plaats van inkomenssteun.

Lagere inkomenssubsidies

Het GLB - een Europese pot van circa 40-50 miljard euro per jaar - is gericht op directe inkomenssubsidie aan boeren. Door het voorstel moet er meer geld vrijkomen voor kennis en innovatie, waardoor boeren zich in de toekomst meer kunnen onderscheiden op kwaliteit. Van Veldhoven ziet het als een begin om boeren echt als ondernemers te behandelen en de agrarische sector te versterken. Daarnaast is het een belangrijk signaal vanuit Nederland bij de onderhandelingen in Brussel over het vaststellen van een nieuw GLB-budget tot 2020. Waar ook ons land zijn goedkeuring aan moet geven. Minister De Jager (Financiën, CDA) gaf eerder in een interview ook aan dat landbouwsubsidies lager kunnen, vooral directe inkomenssteun aan boeren. Van Veldhoven: "Meer geld naar kennis en innovatie is een goede stap om de Europese economie weer toekomstwaardig en ondernemend te maken, investeringen die meer opleveren dan ongerichte inkomenssteun. Boeren zijn ondernemers, dus moeten ze net als bedrijven hun eigen broek op kunnen houden. Uiteindelijk zullen boeren moeten concurreren op innovatie en kwaliteit, daarom willen we daarin substantieel meer investeren. "

s

Onderzoeken naar duurzame kassen of stallen die energie produceren en de ontwikkeling van alternatieven voor milieubelastend landbouwgif zijn voorbeelden van kennis- en innovatieprojecten die de agrarische sector kunnen versterken. Ook biotechologische onderzoeken naar gewassen die beter tegen droogte of zout kunnen of plastic als materiaal kunnen vervangen vallen hieronder.