Anti Europa Partij

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De in 2012 opgerichte Anti Europa Partij had Europese integratie als kernthema. De partij keerde zich tegen, wat wordt genoemd, de 'kolossale verwoesting' die Brussel (de EU) aanricht. De partij wou afschaffing van de euro.

De AEP nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 i. Lijsttrekker was Arnold G. Reinten. Er werd geen zetel behaald.

Programmapunten van de Anti Europa Partij waren:

 • verlaging van het zeteltal van de Tweede Kamer naar 100
 • geen recht op een Kamerzetel als een inkomen van 75.000 euro niet wordt geaccepteerd
 • btw-tarief op 10 procent
 • één schijf van 18 procent in de inkomstenbelasting ('er is geld genoeg')
 • de AOW-leeftijd blijft 65 jaar
 • werken is een plicht
 • geen eigen bijdrage in de zorg
 • afschaffen kinderbijslag
 • minder ambtenaren
 • verlaging van de brandstofaccijns
 • volledig behoud aftrek hypotheekrente
 • geen gezinshereniging en schijnhuwelijken
 

Meer over

Kijk voor meer informatie over de AEP op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.