33328 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet open overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 juli 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Peters (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Snels (GL) i en Sneller (D66) i.

 

Dit voorstel was aanvankelijk geheten: Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(173 stuks)

2 10 juli 2012, geleidende brief, nr. 1     KST333281
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
 
2 10 juli 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST333282
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
 
2 10 juli 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST333283
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Peters, houdende regels over de toegang tot publieke informatie (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
 
2 26 oktober 2020, memorie van toelichting, 35611, nr. 3     KST356113
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, de twee betrokken EU-dossiers, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.