Hanteer fatsoenlijke tarieven voor postbezorging

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 19 juli 2012, 12:09.

De postbezorging van het Rijk moet weer helemaal worden aanbesteed. Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse Staat inzet op bezorging tegen bodemprijzen, waardoor postbedrijven te weinig bezorgers een arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden. Dit druist in tegen eerder gemaakte afspraken, waarin staat dat de regering fatsoenlijke tarieven betaalt voor postbezorging. Ik vind dat onacceptabel en heb de regering daarom om opheldering gevraagd.

Met de voorgestelde tarieven kan minder dan 80% van de postbezorgers in 2014 een contract krijgen dat voldoet aan de cao-eisen in de postsector. Dit leidt ertoe dat bezorgers op basis van wurgcontractjes onder het minimumloon worden betaald. Een uiterst kwalijke situatie. De Partij van de Arbeid wil weten waar de regering deze lage tarieven op baseert en hoopt dat er alsnog volgens afspraak wordt aanbesteed.

Hieronder mijn vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • Waarom worden bij de aanbesteding van postbezorging door de Nederlandse Staat, zoals deze zomer voor de Belastingdienst, lagere tarieven per poststuk gehanteerd dan de bandbreedte die Onderzoeksbureau SEO adviseerde om de regelgeving na te kunnen komen dat in 2014 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst op basis van de sector-cao heeft?
  • Koopt de Nederlandse Staat postbezorging in tegen bodemprijzen, waardoor meer postbezorgers de aankomende jaren op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) onder het minimumloon blijven worden betaald?
  • Deelt u de opvatting dat het bizar is dat de regering tarieven opneemt waardoor het voor postbedrijven niet mogelijk is per 2014 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst op basis van de sector-cao aan te bieden, terwijl de regering dit in woord en geschrift wel zegt na te streven en de motie Hamer c.s. (Kamerstukken 2010-2011 dossier 20502 nr. 670) uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe bent u in de aanbestedingsformulieren gekomen tot prijzen per poststuk tussen de €0,097 en €0,20, grotendeels onder de bandbreedte van €0,18 tot en met €0,24 die SEO heeft vastgesteld? Waar zijn deze lagere tarieven op gebaseerd?
  • Hoe kan het dat u tijdens het Algemeen Overleg van 21 maart 2012 nog beloofde dat de Staat der Nederlanden fatsoenlijke prijzen moet hanteren bij de aanbesteding van de postbezorging, maar de prijsstelling nu zoveel lager ligt dan geadviseerd?
  • Deelt u nog steeds de opvatting dat de Nederlandse Staat fatsoenlijke prijzen moet hanteren bij de aanbesteding van de postbezorging? Zo ja, welke tarieven per poststuk gaat de Staat der Nederlanden dan hanteren, zodat in 2014 80% van de postbezorgers een arbeidsovereenkomst op basis van de sector-cao ontvangt?