Politieke Partij NXD

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Politieke Partij NXD wil een samenleving realiseren waarin burgers in staat worden gesteld om zelfstandig hun levensdoelen na te streven op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Hierin mag geen onderscheid gemaakt worden tussen sekse, leeftijd en herkomst van de burgers.

De partij nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 i met Anil Samlal als lijsttrekker. Er werd geen zetel behaald.

 

Meer over