DSM moet haar verantwoordelijkheid nemen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op woensdag 8 augustus 2012, 13:02.

In 2009 heeft de samenleving haar verantwoordelijkheid genomen voor DSM door haar overeind te houden met de deeltijd-WW. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat DSM, dat winst draait en goede toekomstverwachtingen heeft, nu aankondigt 400 mannen en vrouwen te ontslaan. Dat is stank voor dank richting de belastingbetaler.

DSM wil 1000 werknemers ontslaan, waarvan 400 in Nederland. Ik heb aan de ministers van Economische Zaken en Landbouw en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of dit geen onverdiende en onverantwoordelijke keuze van het bestuur is, die vooral voortkomt uit de wens haar aandeelhouders en de beurs te plezieren.

De belastingbetaler heeft DSM in een moeilijke tijd geholpen en nu komt plotsklaps dit bericht. Het lijkt een vreemd besluit, omdat DMS goede winst draait en mooie toekomstverwachtingen heeft. Ook heb ik gevraagd of er nu gedwongen ontslagen gaan vallen. Als die er onverhoopt komen, wil ik van de ministers weten of zij wel sociale fondsen uit Europa benutten om de ontslagen werknemers te steunen.

Mijn vragen aan de minister van Economische Zaken en Landbouw en de minster van Sociale Zaken lees je hier:

 • 1. 
  Bent u op de hoogte van het bericht dat DSM wereldwijd 1000 werknemers wil ontslaan, en er in Nederland 400 banen gaan verdwijnen?
 • 2. 
  Deelt u de opvatting dat er geen honderden banen in Nederland mogen verdwijnen door een paniekreactie van het bestuur van een grote onderneming die vooral lijkt te zijn ontstaan uit het voornemen om aandeelhouders en de beurs te plezieren? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Deelt u de opvatting dat het onverdiend en onverantwoordelijk is dat een groot bedrijf, dat door de belastingbetaler is gesteund met de deeltijd-WW, nu hoge winsten draait, en goede toekomstverwachtingen heeft, plotsklaps aankondigt honderden banen te schrappen? Zo nee waarom niet?
 • 4. 
  Weet u of er gedwongen ontslagen zullen vallen bij DSM? Mochten deze er onverhoopt zijn, doet u dan een beroep op gelden uit de sociale fondsen binnen Europa om de getroffen werknemers te steunen? Zo nee, waarom niet?