Minimumloon en cao voor werkster

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op maandag 13 augustus 2012, 13:02.

In Nederland zijn de arbeidsomstandigheden voor werksters slechter dan in andere Europese landen, blijkt uit onderzoek. De Partij van de Arbeid waarschuwde hier al eerder voor. Voor deze branche moet tenminste het minimumloon gelden en moet er een cao zijn. Werksters hebben recht op degelijke arbeidsvoorwaarden zoals alle werknemers. Daarbij is de huishoudsector een groot zwart circuit, waardoor de Staat veel belasting- en premie-inkomsten misloopt. Ik roep de minister op om deze problematiek snel aan te pakken en tot afspraken te komen.

De positie van werksters bij particulieren is in Nederland veel slechter dan in landen als België, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland. Hulpen in huis zijn daar stukken beter af omdat ze dezelfde rechten hebben als werknemers. Zo zijn ze verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Bovendien kunnen ze rekenen op ontslagbescherming.

Werksters hebben recht op het minimumloon, net als andere werknemers in Nederland. Daarnaast zou ik graag zien dat er met vakbonden een cao wordt afgesproken, zodat werksters betere arbeidsvoorwaarden krijgen.

Hieronder mijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • Kent u het bericht dat werksters in Nederland veel slechter af zijn dan hun collega`s in andere Europese landen en Nederland mijlenver achterloopt?
  • Bent u het eens met de PvdA dat in Nederland werksters dezelfde rechten moeten krijgen als overige werknemers, zoals een cao, ontslagbescherming, en verzekeringen tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, zodat hun arbeidspositie verbetert? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het eens met de PvdA dat het probleem serieus genomen moet worden en de beroepsgroep recht moet krijgen op goede witte arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid, zodat de Nederlandse Staat minder belasting- en premie-inkomsten misloopt door het grote zwarte circuit? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe groot is het zwarte schoonmaakcircuit in Nederland momenteel, wat voor arbeidskrachten werken erin en hoeveel krijgen ze betaald, aangezien steeds meer particulieren voor enkele uren een werksters inhuren? Hoe beoordeelt u dit zwarte schoonmaakcircuit?
  • Heeft u maatregelen in voorbereiding om de hoeveelheid zwarte schoonmaak terug te dringen? Zo nee, waarom niet?