Stemmen!

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op woensdag 22 augustus 2012.

De verkiezingsstrijd is in volle gang. Elke partij doet haar best om duidelijk te maken waarom de kiezer vooral op haar partij moet stemmen. Maar er is een onzichtbare, heel invloedrijke partij, die nogal eens vergeten wordt. Een partij die van alle partijen stemmen wegsnoept. Het is de partij van de thuisblijvers, de mensen die niet gaan stemmen.

Waarom gaan mensen niet stemmen? Soms is het geen bewuste keus, maar een kwestie van gemakzucht of nonchalance. Te druk geweest, niet aan gedacht, op vakantie naar het buitenland gegaan en vergeten een volmacht te regelen. Op de achtergrond speelt vaak toch de gedachte door dat die ene stem toch niet zo belangrijk is. Heel jammer dat op die manier onnodig kostbare stemmen verloren gaan!

Er zijn echter ook heel wat mensen die er bewust voor kiezen om niet te gaan stemmen. Telkens weer komt dit uit kiezersonderzoeken van diverse partijen naar voren. Sommigen zijn afgehaakt omdat zij teleurgesteld zijn in de partij op wie zij eerder stemden. Anderen hebben welbewust nog nooit gestemd.

Met zo’n bewust niet-stemmend echtpaar hadden we onlangs een boeiend gesprek. We kwamen ze onverwacht tegen, op campagnepad met de SGP-jongeren in een winkelcentrum in Ridderkerk. Als zij wel zouden gaan stemmen, dan zouden zij zeker op een christelijke partij gaan stemmen: de Bijbel is hun leidraad. Maar zij hadden nooit gestemd. “Met geen enkele partij zijn wij het helemaal eens. Als we niet gaan stemmen, dan zijn we niet verantwoordelijk voor de uitkomst, dat geven we dan in Gods hand.”

Verantwoordelijkheid

Zij zeiden op zichzelf heel mooie en waardevolle dingen: over het bestuur van God, Zijn regering over alles. Daarin konden we elkaar helemaal vinden.

Maar waar onze wegen uiteengingen, is over de vraag: wat is mijn verantwoordelijkheid?

Het is zeker waar dat je verantwoordelijkheid neemt als je gaat stemmen. Je stemt op een partij die dicht bij je staat. Je kiest een volksvertegenwoordiger met wie je het misschien niet op alle punten eens bent, maar die op tal van belangrijke punten in de Tweede Kamer een mening vertolkt en een keuze maakt, waar je achter kunt staan.

Als je niet gaat stemmen, draag je echter even goed een verantwoordelijkheid. Je bent er niet klaar mee, om te zeggen: ik heb niets gedaan. Het is een voluit bijbelse gedachte: je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je doet, maar ook voor wat je nalaat. Het is daarom ook je plicht om na te denken over wat de gevolgen zijn als je de oproep om te gaan stemmen naast je neerlegt.

Wat is het gevolg van niet-stemmen? De Tweede Kamer kent geen lege stoelen. De 150 zetels worden verdeeld volgens de wensen van de mensen die hun stem wel uitgebracht hebben. Door niet te stemmen neem je welbewust de verantwoordelijkheid dat partijen die een onbijbels gedachtegoed uitdragen, daardoor juist sterker uit de bus kunnen komen. Dat is nogal wat!

De belijdenis dat God regeert, mag niet worden uitgespeeld tegenover onze mensenlijke verantwoordelijkheid. Zoals onze derde man op de kandidatenlijst, Bisschop, op straat in Ridderkerk terecht naar voren bracht: als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. We zien het dan ook terecht als onze menselijke verantwoordelijkheid om de middelen te gebruiken, en niet zomaar te zien hoe het zal gaan.

Elke stem telt

Elke stem telt! Een enkele stem kan een zetel schelen. Een zetel meer of minder kan in de praktijk zomaar het verschil maken. In de afgelopen periode is dat in Tweede en Eerste Kamer meer dan eens gebleken.

Er staat in deze tijd opnieuw heel wat op het spel. Neem bijvoorbeeld de houding tegenover Israel - nu is er een pro-Israel meerderheid, maar die is niet ruim. Je moet er niet aan denken dat dit bij de komende verkiezingen zou omslaan.

Elke stem doet ertoe, juist ook nu! Bij de afgelopen verkiezingen zat de SGP al dicht bij een derde zetel - het zou bijzonder verheugend zijn als bij de komende verkiezingen daadwerkelijk zetelwinst behaald zou mogen worden. Een extra reden om geen stem onnodig verloren te laten gaan!

We zijn dankbaar voor de stemmenwinst die we als SGP de afgelopen keren bij de verkiezingen ontvangen hebben. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, integendeel.

Ook voor ons is er nog winst te behalen op de partij van de thuisblijvers. Elke partij heeft er mee te maken. Het zou te gemakkelijk zijn om te denken dat het onze deur voorbijgaat. Reden te meer om er alert op te zijn, en het gesprek ook te zoeken met degenen die dreigen af te haken.

Bidden en werken, is en blijft het devies!