Eigen schuld?

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 24 augustus 2012.

Ik ken uw financiële positie niet. En die wil ik ook niet weten. Maar ik weet wel dat u, als werkende Nederlander, via de Overheid op dit moment € 50.000,- (!!) schuld heeft. 50.000 euro schuld? Ja, € 50.000,- schuld. Als je het tekort van de Overheid verdeelt over het aantal werkende Nederlanders, dan heeft iedereen die werkt voor ’n brood een schuld van een halve ton. Sterker nog, elke dag dat we dat tekort niet aanpakken, komt er 90 miljoen (€ 90.000.000,-) euro bij.

tekort aanpakken

Dus u snapt waar mijn prioriteiten liggen. Ik vind dat het Overheidstekort zo snel mogelijk aangepakt moet worden. Om die reden heb ik zeer gemengde gevoelens bij het Kunduz Akkoord. Of, zo u wilt, het Lente Akkoord. Het akkoord was bitter noodzakelijk om een dikke Brusselse boete te ontlopen. Om de geloofwaardigheid en de AAA-status van Nederland in de financiële wereld veilig te stellen. En om daarmee de rente laag te houden en de Overheidstekorten niet verder op te laten lopen.

corrigeren

Maar, de druiven zijn zuur en de prijs is hoog. Van de BTW-verhoging, de verhoogde reiskosten, de eigen bijdrage WW, de verhoging energiebelasting, de extra heffing voor hogere inkomens en minder geld voor infrastructuur word ik niet blij. We zullen direct na de verkiezingen moeten kijken in hoeverre we daarin nog het nodige kunnen corrigeren.

Er staan echter in het Lente Akkoord ook maatregelen, waar ik als MKB-en ZZP-specialist wel blij van word. Zoals de hervorming van het ontslagrecht, stimulering van de duurzame economie, bevriezing van de salarissen van ambtenaren (en daarmee dus ook van ondergetekende!), bezuiniging op overheden en een verlaging van de inkomstenbelasting vanaf 2013. Die zijn, wat mij betreft, blijvertjes.

saneren en terugdringen

Met het bereiken van het Lente Akkoord hebben we een financieel debacle afgewend. Hebben we voorkomen dat Nederland in de ogen van Europa en de financiële wereld een onbetrouwbaar partner werd. Maar het allerbelangrijkste is toch, dat er een begin is gemaakt met het saneren en terugdringen van het Overheidstekort. En daar gaan we de komende tijd onverkort mee door.

karhengsten

We zullen meer moeten doen met minder geld. De nadruk zal de komende tijd toch echt op de financiën en de economie komen te liggen. Want een betere economie betekent meer banen. Er zullen minder regels moeten komen. En een kleinere Overheid. Maar er zal vooral meer ruimte moeten komen voor ondernemers. Want ondernemers zijn de trekkers van de economie. Trekkers. En geen karhengsten, zoals jarenlang is gesuggereerd…