Jongeren aan het werk

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op zaterdag 25 augustus 2012, 9:32.

Vandaag presenteer ik in Rotterdam een Actieplan Jeugdwerkloosheid (pdf). Vorige week werd bekend dat er meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn in Nederland, waaronder nu al 10% van alle jongeren. Om het gevaar van een verloren generatie te bestrijden, komt de Partij van de Arbeid met een brede en stevige aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Wij hebben herhaaldelijk bij het kabinet aangedrongen op actie, maar het blijft oorverdovend stil. Daarom doen wij nu zelf een hele reeks voorstellen waarmee jongeren tijdens of direct na de opleiding worden geholpen aan werk.

Het actieplan voorziet in een verplicht werk-leeraanbod voor werkloze jongeren. Zo voorkomt de PvdA dat jongeren langdurig aan de kant komen te staan. We intensiveren daarnaast de baangarantie-trajecten in de zorg- en technieksector. Met een leerwerktraject worden jongeren klaargestoomd voor een baan in deze belangrijke sectoren voor Nederland.

De PvdA pleit voor een convenant waaraan gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid zich committeren om voldoende leerwerkplekken, stages en startersfuncties te realiseren. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

Voor de langere termijn moet worden ingezet op een beter onderwijsaanbod. Te vaak worden studenten met vage opleidingen feitelijk opgeleid voor een sector waarin geen banen te vinden zijn. Daarnaast vallen te veel jongeren vroegtijdig uit op school. Middels betere begeleiding, verplichte exit-gesprekken een sluiting leerling-volgsysteem kunnen we achterhalen wat we kunnen doen om deze uitval te beperken.

Met ons Actieplan Jeugdwerkloosheid (pdf) kunnen we het tij keren. Met goede maatregelen voor de korte en lange termijn maken we de jeugd, en daarmee Nederland, sterker. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst van Nederland.

Lees het hele actieplan (pdf) >

Lees het hele actieplan (html) >