Daad bij het Woord!

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op zaterdag 8 september 2012.

Vijf kabinetten in tien jaar. Dat is in de politieke geschiedenis van Nederland nog nooit vertoond. Ook is in de politieke geschiedenis van Nederland nog nooit vertoond dat er partijen zijn die in korte tijd enorme aantallen zetels verliezen of winnen. De gemiddelde ervaring van Kamerleden is lager dan vijf jaar. Dat kwam in Nederland niet eerder voor.

Nederland heeft behoefte aan stabiele politiek. Nederland heeft behoefte aan een Tweede Kamer die gewoon haar termijn vol maakt, juist in een tijd waarin op verschillende terreinen crisis heerst. Er is een Kamer nodig die kan werken aan structurele oplossingen. Want waar gaat het eigenlijk om bij de verkiezingen van 12 september? Welke punten zijn belangrijk?

Financiën en veiligheid

Veel kiezers zeggen direct: Europa! Hoe komen we uit die eurocrisis? En inderdaad, dat is een belangrijk thema. De SGP kiest hier een heldere koers: minder Europa, meer Nederland! Ook in het Europese takenpakket kan en moet flink gesneden en bezuinigd worden.

En wat te denken van de overheidsfinanciën? Moeten die niet snel op orde komen? Zeker, ook daar tekent de SGP voor. Ook het huishoudboekje van de staat moet op orde zijn. Meer groei, minder tekort! Meer samenleving, minder staat!

Naast deze financiële thema’s mogen we het onderwerp veiligheid ook niet vergeten. Je zult maar beroofd worden of op straat lastig gevallen! Veiligheid is een kerntaak van de overheid, die versterkt moet worden. De SGP wil daarom geld vrijmaken voor 5000 extra agenten.

Al deze thema’s zijn stuk voor stuk belangrijk. Hebben we hiermee het belangrijkste wel gezegd? Nee, natuurlijk niet!

Sociaal en pro-life

De SGP gaat ook voor een goed gezinsbeleid. Sterke gezinnen zijn namelijk het fundament van onze samenleving. Een goed gezin is het halve werk. En de vrijheid van onderwijs hoort hier natuurlijk helemaal bij.Laten we daarnaast de ondersteuning van ouderen en kwetsbare mensen niet verwaarlozen, en burgers met een kleine beurs. Voor hen maakt de SGP zich sterk. De overheid kan en moet niet alles doen, maar moet wel een stevig vangnet bieden in schrijnende situaties. Oog voor elkaar dus.

Het ongeboren leven is in Nederland schrijnend genoeg vogelvrij. Abortus wordt zelfs beschouwd als een verworvenheid, dat is de afgelopen tijd weer duidelijk gebleken. In dat grove onrecht kunnen we echter niet berusten. We moeten zoeken naar goede oplossingen. Er moet bijvoorbeeld meer ruimte zijn voor opvang van tienermoeders.

Met deze opsomming zijn we er nog niet. We moeten bijvoorbeeld ook over de grenzen van Nederland kijken...

De SGP staat vierkant achter Israel. Juist nu de onrust in de regio toeneemt en de dreiging vanuit Iran groeit, is dat hard nodig.

De SGP komt op voor vervolgde christenen. Denk aan christenen in Noord-Korea. En ook in Arabische landen wordt de situatie er niet beter op.

Vertrouwen

Al deze speerpunten vragen uw steun en stem. Welk woord is hiervoor nu een goede samenvatting? Vertrouwen! Wie geef je vertrouwen? Wat is vertrouwenwekkend? Dat is een bepalende vraag.

Het is duidelijk dat tegenwoordig niet alleen veel kiezers, maar ook nogal wat gekozenen het spoor bijster zijn. Die onzekerheid uit zich in wispelturigheid, met als gevolg nog meer onzekerheid en nog grotere verschuivingen onder de kiezers. Is het een wonder dat veel mensen hun vertrouwen verliezen, of dat vertrouwen in arren moede maar geven aan politici die grote woorden gebruiken en loze beloften doen?

De SGP staat voor betrouwbare politiek. Afspraak is afspraak. Niet vandaag dit en morgen dat, zoals de peilingenwind waait, waait mijn politieke jasje. En dus geen slappe-knieën-coalitie van partijen die, zoals bij de langstudeerdersmaatregel, vandaag een maatregel wil afschaffen waar ze gisteren nog voor pleitten. Dat is gevaarlijk politiek avonturisme.

Alleen politiek die op een goed fundament staat, verdient ons vertrouwen. Dat is politiek die de daad bij het Woord voegt. Voor vragen over recht en onrecht, goed en kwaad moeten we ons oor te luisteren leggen bij het Woord van God. En we moeten ons daar vervolgens ook door laten leiden. Niet op mensen vertrouwen vesten, maar op God. De geschiedenis van de wijze en de dwaze bouwer laat zien dat niet het tempo en het bouwwerk cruciaal zijn, maar het fundament waarop gebouwd wordt. Voor de SGP is daarom maar één politiek verstandig: staan op het Woord.

Voor deze politiek vragen wij uw stem, vragen wij uw steun, uw vertrouwen.

Niet omdat de kandidaten van de SGP zo geweldig zijn.

Niet omdat de partij alles goed doet.

Niet omdat ons programma volmaakt is, maar omdat wij willen bouwen op een vertrouwenwekkend Fundament.

Dat is goed voor iedereen.

Eén stem kan een zetel schelen. En elke zetel doet ertoe. We hebben het gezien, de afgelopen periode. Elke stem telt, één stem kan het verschil maken. Misschien wel úw stem!