GEEN DEBAT MET VERONTRUSTE MKB-VVDers

Met dank overgenomen van E. (Erik) ZiengsĀ i, gepubliceerd op woensdag 22 augustus 2012.

Voor donderdag a.s. stond een debat gepland tussen verontruste MKB-VVDers en Erik Ziengs. De bijeenkomst zou ik Budel plaats vinden, maar is afgezegd. Van verontrusting is inmiddels geen sprake meer. In plaats daarvan brengt Erik een werkbezoek aan postbedrijf Sandd in Apeldoorn.

Bij dat werkbezoek zal de positie van de postbezorgers aan de orde komen. Zoals bekend makt de postbezorging in ons land inmiddels volop gebruik van ZZP-ers. Om op die manier te kunnen voldoen aan de flexibiliteit die nodig is in deze bedrijfstak. Verre van ideaal, maar helaas noodzakelijk.