Aandacht Tweede Kamer voor afschaffen logboek speeltoestellen

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zondag 29 januari 2012.

Kamerlid Erik Ziengs (VVD) wil snel reactie van minister Verhagen (EL&I) op het advies van Actal om het logboek voor speeltoestellen af te schaffen. Daarbij vraagt hij aan de minister hoe het staat met de aanpak van de regeldruk rondom legionellacontroles.

Kamerlid Ziengs: “Recreatieondernemers kennen en nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid van hun gasten. Verplichte administratieve handelingen dragen hier niet aan bij.”

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, adviseert het kabinet om de verplichting voor het bijhouden van logboeken voor speeltoestellen te schrappen. Dit advies komt mede dankzij jarenlange intensieve lobby van RECRON, in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland. Een logboek is een document waarin gegevens over keuringen, ongevallen, vervanging van onderdelen en dergelijke worden bijgehouden. Een speeltoestel is niet mechanisch, zoals een wipkip of een schommel.

Op grond van Europese regelgeving is het bijhouden van een logboek voor speeltoestellen niet verplicht. Met het schrappen van deze verplichting uit de Nederlandse regelgeving kan de beheerder zelf bepalen hoe hij zijn verantwoordelijkheid invult. Hierdoor vermindert de irritatie bij beheerders en nemen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven af, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid van speeltoestellen.

Bron: http://www.recron.nl/k/n106/news/view/43204/369/Aandacht-Tweede-Kamer-voor-afschaffen-logboek-speeltoestellen.html