Erik Ziengs bepleit meer inzet van ZZP-ers binnen de Overheid

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 3 november 2011.

VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft tijdens de begrotingsbehandeling van EL&I gepleit voor een grotere inzet van ZZP-ers bij werkzaamheden op ministeries. ZZP-ers kunnen vaak heel flexibel en tegen veel lagere kosten bijdragen aan een betrouwbare en zorgvuldige overheid. De inzet van ZZP-ers wordt nodeloos bemoeilijkt door de eis van de Tweede Kamer, dat maximaal 10% van het personeelsbudget aan externen mag worden uitgegeven.

Die regeling is vooral bedoeld om de wildgroei aan tijdelijke topmanagers en peperdure interimmers in te dammen. Die werken vaak tegen vergoedingen die kunnen oplopen tot € 3.500 per dag. Erik Ziengs zou graag zien, dat er eens een goed overzicht werd gemaakt van de verschillen in kosten tussen vast personeel en flexibel ingehuurde externen. Daarbij moeten ook vaste personeelskosten zoals werkgeverslasten, overhead, verzuim en ineffectiviteit.

Erik Ziengs vindt een maximaal percentage van 10% achterhaald en niet meer van deze tijd. Het draagt niet langer bij aan een verlaging van de overheidsuitgaven. Maar het beperkt vooral de mogelijkheden om gebruik te maken van ZZP-ers. Kleine zelfstandige externen kunnen wel degelijk een grote bijdrage leveren aan een kleinere, flexibele en efficiënte overheid. Tegen vaak lagere kosten.