Proef met contracteren zelfstandige zzp’er

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op woensdag 2 november 2011.

In december start een proef met het contracteren van zelfstandige zorgverleners (zzp). Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. In 2012 kunnen zzp’ers voor het eerst zelfstandig contracten afsluiten met cliënten. Voorheen mochten alleen erkende zorginstellingen dergelijke contracten sluiten. ZZP’ers werkten dan via die instellingen, wat vaak tot hogere kosten en een weinig flexibele inzet van zzp’ers leidde.

Pgb-maatregel

Het CDA, VVD en GroenLinks stelden in juni al voor om een pilot met zelfstandige contractering te starten. De politieke partijen hopen zo de zorgverleners voor de sector te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de cliënt zijn keuzevrijheid niet verliest nu er fors wordt gesneden in het pgb.

Nieuwe kansen

De proef start in december in twee UVIT-regio’s en wordt in april 2012 afgerond. Mogelijk dat vanaf mei, in een tweede inkoopronde, zzp’ers dan zelfstandig contracten kunnen afsluiten. Het ministerie stelt daarvoor een afzonderlijk budget voor de contractering van zzp’ers beschikbaar. Daarnaast zal de staatssecretaris een afzonderlijke procedure ontwikkelen waarin de criteria gericht op zzp’ers worden toegepast.

Aanpassing regels

Kamerleden Tamara Venrooy-van Ark en Erik Ziengs (beiden VVD) hadden ook Kamervragen gesteld over de positie van zzp’ers. Daarin wijzen zij de staatssecretaris erop dat de aanbestedingsprocedures bij veel zorgkantoren al gestart zijn, terwijl de positie van zzp’ers nog onduidelijk is. De Kamerleden vrezen dat zzp’ers daarmee – en door te strenge regels – buiten de boot vallen. De staatssecretaris schrijft dat ze inmiddels in overleg is getreden met Zorgverzekeraars Nederland over mogelijkheden om de regels aan te passen voor zelfstandige zorgverleners. (Daan Marselis)

Bron: Skipr