Drie zetels!

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op vrijdag 28 september 2012.

Het duurde op de uitslagenavond op de verkiezingsdag van 12 september even voordat we het echt durfden te geloven: de SGP heeft drie zetels! Bij eerdere verkiezingen zagen we soms nog wel wat schommelingen in de prognoses. Daarom wilden we ons niet te vroeg ‘rijk rekenen’. Maar toen de SGP laat op de avond zelfs even op vier zetels in de prognoses stond, was het beeld helder: we hadden echt een uitstekende uitslag te pakken, de derde zetel was binnen!

Over de hele linie zagen we een forse en onverwacht grote stemmenwinst: we waren blij verrast dat we uiteindelijk zelfs meer dan 30.000 stemmen gewonnen hebben ten opzichte van de verkiezingen van twee jaar geleden. Dit terwijl we bij de voorgaande verkiezingen ook al ca. 10.000 stemmen meer hadden gekregen. Al met al voor de SGP een buitengewoon bemoedigende uitslag. Een aanmoediging ook om door te gaan op de ingeslagen koers: vrijmoedig en helder principieel spreken, en tegelijkertijd constructief bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen waar dat kan. Er was intens op gehoopt dat Roelof Bisschip onze gelederen zou komen versterken. Het maakt flink wat uit of je het werk met twee kamerleden moet doen, of dat je het met zijn drieën kunt verdelen. Zijn politieke ervaring vanuit gemeenteraad en staten, en ook zijn onderwijsachtergrond komen in het parlement ongetwijfeld goed van pas.

We hebben hem inmiddels met vreugde welkom geheten in Den Haag, en wensen hem alle goeds en Gods zegen toe bij deze voor hem en zijn vrouw en kinderen toch ook ingrijpende verandering.

Dank

Velen in het land hebben voor een gunstige uitslag gebeden, en zij hebben de stemmenwinst en zetelvermeerdering voor de SGP ervaren als een verhoring van hun gebed. God de Heere komt dan ook bovenal de dank toe! Uiteindelijk geldt dat al onze inspanningen niets uitwerken, als het niet wordt gezegend. In dat besef zijn we de campagne begonnen. Tijdens de slotbijeenkomst in Zeist is er op treffende wijze bij stilgestaan door de predikanten Van Eckeveld en Van der Meij: de Heere regeert. Hij zit op de troon. Hem loopt niets uit de hand. Als we daar op zien, hoe het ook gaat, dan komen we nooit beschaamd uit!

Het enthousiasme en het meeleven in de verkiezingsst(r)ijd was overweldigend. We hebben een actieve en intensieve verkiezingscampagne gehad, waarin we met twee campagnebussen vol gemotiveerde mensen het land zijn doorgetrokken en veel de straat op zijn geweest. Er is ook goed werk gemaakt, met steun van velen, van een opvallende en creatieve advertentiecampagne. Er is, al met al, letterlijk en figuurlijk stevig aan de weg getimmerd.

Velen hebben hun schouders eronder gezet, vanuit het partijbureau, vanuit het fractieteam. De SGP-jongeren hebben fantastisch werk geleverd, en met hun geslaagde actie op Schiermonnikoog aan het hele Nederlandse volk hun visitekaartje afgegeven! Maar ook vanuit de plaatselijke afdelingen is met grote betrokkenheid campagne gevoerd en zijn veel mensen persoonlijk aangesproken.

Hartverwarmend was dat veel mensen ons in de afgelopen tijd hartelijke mails hebben gestuurd, kaarten en brieven hebben gezonden, waarin zij aangaven dat zij intens met ons meeleefden. Dat heeft ons, zeker in de pittige tijd na de ophef over mijn uitspraken over abortus en de bescherming van het ongeboren leven, enorm gesteund. Heel veel dank daarvoor!

Breder beeld

Als we naar de totale verkiezingsuitslag kijken, zien we opnieuw ingrijpende verschuivingen. Wat in het verleden een uitzondering was, lijkt tegenwoordig wel normaal te worden: enorme aardverschuivingen in de kiezersgunst.

Gelukkig hoefde de ChristenUnie niet een zetel in te leveren, zoals aanvankelijk op de verkiezingsavond nog gevreesd werd. Het is goed nieuws dat dankzij de lijstverbinding met de SGP de vijfde zetel voor de ChristenUnie behouden kon blijven.

Als we het over een langere periode bezien, zijn ChristenUnie en SGP tamelijk stabiel. Het CDA vertoont echter een dramatische neergang. Bij deze verkiezingen moest het CDA opnieuw een flinke veer laten. Helaas zijn er heel veel kiezers die in het verleden nog het CDA hun steun gaven, opnieuw uitgeweken naar niet-christelijke partijen. Al met al betekent dit per saldo toch een betreurenswaardige verzwakking van de christelijk-georiënteerde stroming in de politiek.

VVD en PvdA zijn de grote winnaars van deze verkiezingen. Zij vormen samen een meerderheid in de Tweede Kamer. Zij zijn dan nu ook aan zet om te kijken of zij samen een nieuw kabinet kunnen gaan vormen. Dat zal nog wel een hele klus zijn. Op financieel en sociaal-economisch gebied zijn de verschillen immers fors. Het zal nog een hele toer zijn om die verschillen te overbruggen. Het is te hopen, als dit daadwerkelijk zou lukken, dat de regeringsenergie gestoken wordt in een voortvarende aanpak van de economische crisis, en niet in paarse plannen die ons verder afvoeren van Gods heilzaam Woord!