Richtlijn 1998/34 - Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 10 augustus 1998 tot 6 oktober 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

officiële Engelstalige titel

Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1998/34
Origineel voorstel COM(1996)642 NLEN
Celex-nummer i 31998L0034

3.

Key dates

Document 22-06-1998
Bekendmaking in Publicatieblad 21-07-1998; Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020,OJ L 204, 21.7.1998,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020
Inwerkingtreding 10-08-1998; in werking datum publicatie + 20 zie art 14
Einde geldigheid 06-10-2015; afgeschaft en vervangen door 32015L1535

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998L0034

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

Publicatieblad Nr. L 204 van 21/07/1998 blz. 0037 - 0048

RICHTLIJN 98/34/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 A, 213 en 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.