Commissioner Mogherini: Agenda of High Representative Catherine Ashton - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 10 december 2019
kalender
Berlaymontgebouw

Monday 15 October chairs the Foreign Affairs Council and the FAC-Development (Luxembourg)

Tuesday 16 October meets the President of Senegal, Mr Macky Sall; meets the President of Malawi, Ms Joyce Hilda Banda; meets the President of the International Committee of the Red Cross (ICRC), Mr Peter Maurer; participates at the European Development Days

Wednesday 17 October participates at the College meeting

Thursday 18 October and Friday 19 October participates at the European Council


1.

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld (vicevoorzitter) (HV)

De Hoge Vertegenwoordiger geeft de Europese Unie i internationaal gezien op het terrein van het buitenlands en defensiebeleid één gezicht en één stem. Daardoor moet er meer samenhang in het externe optreden en het buitenlandse beleid i van de Europese Unie komen.

De Hoge Vertegenwoordiger (HV) is in haar functie aan een aantal beperkingen gebonden: de HV mag zich alleen uitlaten over zaken waar de lidstaten het over eens zijn, maar mag wel voorstellen doen aan de lidstaten voor nieuw beleid. De HV deelt het podium met de Vaste voorzitter van de Europese Raad i. Deze onderhoudt de contacten op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders. De vaste voorzitter wordt ook wel de 'president van de Europese Unie' genoemd.

2.

C.M. (Catherine) Ashton

Barones Catherine (Cathy) Ashton of Upholland (1956) was van 1 december 2009 tot 1 november 2014 Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Zij was in de Commissie-Barroso II tevens eerste vicevoorzitter. In 2008 volgde zij Peter Mandelson op als eurocommissaris voor handel. Barones Ashton leidde in de jaren tachtig projecten voor arbeidsparticipatie van gehandicapten. Daarna was zij voorzitter van de Gezondheidsautoriteit in Hertfordshire. In 1999 werd zij voor Labour lid van het Hogerhuis. Barones Ashton was onderstaatssecretaris van onderwijs, constitutionele zaken en justitie. In mei 2008 werd zij leider van Labour in het Hogerhuis.

3.

Meer over...