“Wij doen dat zo”, Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid (bijlage bij 32851,nr.3)

1.

Kerngegevens

Officiële titel “Wij doen dat zo”, Onderzoek naar de grenseffecten van Europees beleid (bijlage bij 32851,nr.3)
Document­datum 16-10-2012
Publicatie­datum 16-10-2012
Nummer BLG189123
Kenmerk 32851, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.