Mobiliteit 1: de Bak van Amelisweerd geen grap - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Mobiliteit 1: de Bak van Amelisweerd geen grap

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2012.

Een van de onderwerpen voor mij zijn de wegen en het spoor. Mobiliteit is voor 50-plussers van groot belang. Bijvoorbeeld om naar het werk te kunnen gaan of sociale bezoeken te kunnen maken, zoals bezoek aan de kinderen. Het is goed dat er geen forensentax komt, omdat de 50-plussers geen realistisch alternatief hebben. Omdat 50-plussers niet alleen letten op snelheid/reistijd en mogelijkheden hebben zich te verplaatsen buiten de spitstijden, hechten 50-plussers ook aan mobiliteitsoplossingen die rekening houden met de gevolgen daarvan voor volgende generaties. Dus 50PLUS wil niet asfalteren om het asfalteren. Vorige week was de uitbreiding van de Bak van Amelisweerd aan de orde in het kader van de verbreding van de A27. Uitbreiding naar 2×6 rijstroken binnen de bestaande bak, dus geen extra bos kappen lijkt ons een goede optie. Het voorstel van minister Schulz (VVD) om naar 2×7 rijstroken te gaan, is uit oogpunt van vermijden van filevorming onduidelijk onderbouwd. 50PLUS heeft daarom steun gegeven aan de vraag naar een onafhankelijk onderzoek om de diverse opties nu realistisch naast elkaar te zetten. Om daarmee te voorkomen dat het trechteren van diverse opties leidt tot een fuik waar niemand uit kan komen. In februari 2013 wordt het onderzoeksresultaat verwacht.