Relatie EU-Oekraïne

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Oekraïne en Europese Unie vlaggen
Bron: European Commission

De Russische oorlog in Oekraïne heeft een grote invloed op de relatie van Oekraïne met de Europese Unie. De EU heeft de Russische invasie sterk veroordeeld en heeft onder meer gereageerd met materiële en financiële steun voor Oekraïne. Enkele dagen na de invasie in februari 2022 diende Oekraïne een verzoek tot kandidaat-lidmaatschap van de EU in, dat in juni 2022 goedgekeurd werd door de Europese regeringsleiders.

De Europese Unie en Oekraïne sloten in juni 2014 al een associatieovereenkomst. Het verdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. In Nederland werd op 6 april 2016 een referendum gehouden over deze associatieovereenkomst. Bij dit referendum bracht ruim 30 procent van de Nederlandse kiesgerechtigden een stem uit, waarvan 61 procent tegen het associatieverdrag stemde. Het verdrag is op 1 september 2017 uiteindelijk volledig in werking getreden.

De EU verleent daarnaast financiële steun aan Oekraïne ter stimulering van de economie en de rechtsstaat. Vanaf juni 2017 geldt een visumliberalisering voor Oekraïense burgers, waardoor Oekraïeners 90 dagen vrij kunnen reizen door de Europese Unie.

1.

Inzet Europese Unie

De betrekkingen tussen Oekraïne en de EU zijn grotendeels gebaseerd op het Europese Nabuurschapsbeleid (ENB), een instrument binnen het beleid buurlanden i. Ook maakt Oekraïne deel uit van het Oostelijk Partnerschap i, een apart onderdeel van het Europese Nabuurschapsbeleid speciaal voor de oostelijke buurlanden.

Kandidaat-lidmaatschap

Na de invasie van Oekraïne door Rusland in februari 2022 vroeg Oekraïne het EU-lidmaatschap aan. De behandeling van dit verzoek werd sneller opgepakt dan gebruikelijk, omdat EU-leiders het belangrijk vonden Oekraïne te steunen in de strijd met Rusland. In juni 2022 volgde een positief advies van de Europese Commissie i op dit verzoek en stemden ook de Europese lidstaten in met het vergeven van de kandidaatstatus i aan Oekraïne.

Europese steun

Sinds 2014 hebben de EU en de Europese financiële instellingen verschillende subsidies en leningen aan Oekraïne verstrekt. Deze financiering moet Oekraïne helpen om zijn economie en bestuur te hervormen. Prioriteiten zijn de aanpak van corruptie en het hervormen van de rechterlijke en de bestuurlijke macht, de grondwet en het kiesstelsel. Daarnaast dient Oekraïne zijn bedrijfs- en investeringsklimaat en energie-efficiëntie te verbeteren. Behalve leningen heeft de EU ook geld verstrekt voor humanitaire hulp in Oost-Oekraïne, na de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Ook stuurde de Europese Unie op 1 december 2014 een adviesmissie naar Oekraïne om het land te adviseren op het gebied van politie en justitie. Het doel van de commissie was om de rechtsstaat in Oekraïne te versterken en corruptie terug te dringen. De missie is meermaals verlengd en loopt tot en met 31 mei 2024.

Tussen 2014 en 2022 steunde de EU Oekraïne met financiële hulp die bestond uit meer dan 7 miljard euro aan leningen, subsidies en schenkingen. Naar aanleiding van de Russische invasie in 2022 besloot de EU Oekraïne te steunen in de loop van 2023 met een financieel steunpakket van 18 miljard euro.

Visumliberalisering

Op 11 mei 2017 heeft de Raad een verordening aangenomen inzake de visumliberalisering voor Oekraïense burgers in de EU. Oekraïeners met een biometrisch paspoort mogen nu maximaal 90 dagen vrij reizen door de EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Deze versoepelingen van de visumregels gelden overigens alleen voor tijdelijk verblijf: werken in de EU is niet toegestaan. De visumliberalisering ging op 11 juni 2017 in.

Het associatieverdrag

De EU streeft naar een hechte samenwerking met Oekraïne. Het belangrijkste instrument om deze samenwerking te versterken is de in 2017 gesloten associatieovereenkomst. In dit verdrag hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking.

Een onderdeel van de associatieovereenkomst is de Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), een vrijhandelszone tussen de EU en Oekraïne. De DCFTA is op 1 januari 2016 in werking getreden. Sindsdien is de handel tussen Oekraïne en de EU toegenomen.

In Nederland werd op 6 april 2016 een referendum gehouden over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Bij dit referendum bracht ruim 30 procent van de kiesgerechtigden een stem uit, waarvan 61 procent tegen het associatieverdrag stemde. Op 30 mei 2017 stemde, na de Tweede Kamer, ook een meerderheid van de Eerste Kamer in met ratificatie van het verdrag nadat premier Rutte i toezegging had gekregen van andere EU-lidstaten om de zorgen van de Nederlandse kiezer te verminderen. In een aanvullende verklaring bij het verdrag werd vastgelegd dat het verdrag niet leidt tot lidmaatschap van de EU.

2.

Reactie EU op Russische invasie van Oekraïne

Russische annexatie van De Krim

In het oosten van Oekraïne heeft een groot deel van de bevolking een Russische achtergrond. Zij reageerden in 2014 negatief op de nieuw aangetreden Oekraïense regering en vormden separatistische bewegingen. Op de Krim organiseerden de pro-Russische separatisten een referendum, waarna het schiereiland onderdeel van Rusland werd. De Oekraïense regering en de Europese Unie erkenden deze afscheiding niet.

Andere Oost-Oekraïense regio's zagen hun kans, en gebruikten steeds meer geweld in een poging zich af te scheiden van Oekraïne. Er brak een oorlog uit tussen troepen van de Oekraïense regering en Oost-Oekraïense separatisten. Begin 2015 sloten de presidenten van Rusland, Frankrijk, Oekraïne en Duitsland het 'Minsk II' akkoord, waardoor er sinds 15 februari van dat jaar een staakt-het-vuren gold voor de Oekraïense regeringstroepen en de Oost-Oekraïense onafhankelijkheidsstrijders. Vanaf 2016 laaide het geweld in de regio opnieuw sterk op.

Russische invasie 2022

Op 23 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen. De Europese Unie veroordeelde de invasie sterk en reageerde met een pakket van financiële en economische sancties voor Rusland en materiële en financiële steun voor Oekraïne. Als gevolg van het oorlogsgeweld kwam een grote stroom vluchtelingen op gang. Vooral buurland Polen kreeg honderdduizenden vluchtelingen te verwerken. Begin maart 2022 nam de Raad i unaniem een uitvoerings­besluit aan voor tijdelijke bescherming voor personen op de vlucht voor oorlog. Brussel maakt extra middelen vrij voor de lidstaten om te zorgen voor adequate opvang van oorlogsvluchtelingen.

In 2022 reikte het Europees Parlement i de Sacharovprijs i uit aan president Zelensky i en 'het dappere Oekraïense volk.' Volgens het Europees Parlement verdienden de Oekraïners de prijs voor het verdedigen van de vrijheid, democratie, de rechtsstaat en Europese waarden tegen een regime dat de democratie wil ondermijnen en de Europese eenheid wil verzwakken.

Ook is de EU voornemens Oekraïne te steunen in de wederopbouw van zijn infrastructuur. Tijdens de Europese top op 15 december 2022 bespraken de regeringsleiders en staatshoofden op de korte termijn Oekraïne bij te willen staan in de levering van prioritaire uitrusting, zoals mobiele verwarmingcentrales, stroomgeneratoren en bijvoorbeeld verlichtingsapparatuur.

Wapenleveranties

In het kader van de Russische invasie heeft de Europese Unie geld gestoken in de Europese Vredesfaciliteit, een fonds waaruit lidstaten kunnen putten om wapens en militair materieel voor Oekraïne aan te schaffen. Het is de eerste keer in haar bestaan dat de Europese Unie wapens levert aan een ander land.

Ook besloten de EU-lidstaten in maart 2023 tot het gezamenlijk inkopen van munitie voor Oekraïne. Het was voor het eerst dat de Europese Unie dit op grote schaal ging doen. Door gezamenlijk op te treden kan er een lagere prijs afgedwongen worden bij Europese leveranciers, waardoor er uiteindelijk meer munitie kan gekocht worden voor Oekraïne. Om zoveel mogelijk munitie te leveren aan Oekraïne, presenteerde de Europese Commissie in mei 2023 een plan om 500 miljoen euro vrij te maken voor het opvoeren van de Europese munitieproductie.

De militaire steun van de EU en van de lidstaten afzonderlijk aan Oekraïne zijn tot nu toe samen goed voor ongeveer 12 miljard euro.

Financieel steunpakket

In december 2022 bereikte de Raad van de Europese Unie i overeenstemming over een financieel steunpakket aan Oekraïne gedurende de oorlog. Het pakket bedraagt in totaal 18 miljard euro aan goedkope leningen. De regering in Kiev ontvangt vanaf januari 2023 elke maand 1,5 miljard euro van de EU zodat het land zijn lopende uitgaven kan blijven betalen. Bijzonder aan het pakket is dat niet de EU zelf, maar de 27 lidstaten garant staan voor de terugbetaling van de lening. In eerste instantie steunde Hongarije dit pakket niet, vanwege het inhouden van EU-subsidies aan Hongarije i. In ruil voor het verlagen van het bedrag aan EU-subsidies dat bevroren wordt voor Hongarije, steunde Hongarije het hulppakket alsnog.

3.

Geschiedenis van de betrekkingen

Vanaf het begin van de jaren '90 van de twintigste eeuw streefde de EU naar betere samenwerking met voormalige Sovjetlanden. Na de officiële onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 besloot de EU om prioriteit te geven aan economische integratie en een verdieping van de politieke samenwerking. In 1994 kwam een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tot stand; deze trad in 1998 in werking. De overeenkomst legde de juridische basis voor samenwerking op gebieden als politiek, handel en economie. Later werd dit uitgebreid met zaken als energie, justitie en wetenschap.

President Porosjenko (2014-2019)

Petro Porosjenko trad na de Maidanrevolutie in 2014 aan als president van Oekraïne. Eén van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften was de toenadering tot de EU. Belangrijke mijlpalen in zijn presidentschap waren het associatieakkoord met de EU en de visumliberalisering. Zijn belangrijkste doel, het voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie, haalde hij niet, maar het presidentschap van Porosjenko was echter wel een belangrijk keerpunt in de relatie tussen EU en Oekraïne.

President Zelensky (2019-)

Op 21 april 2019 werd Volodymyr Zelensky i verkozen tot president van Oekraïne. Hij versloeg Porosjenko door zich te profileren als de anti-corruptiepoliticus. Corruptie is een groot probleem in Oekraïne en Porosjenko heeft daar weinig aan gedaan. Verschillende analytici zien de overwinning van Zelensky, die in het dagelijks leven tot nu toe als komiek actief was, als een protest tegen het establishment. De beloofde hervormingen in het kader van de pro-Europese revolutie van 2014 zijn nauwelijks van de grond gekomen, ondanks beloftes en toenadering tot de EU.

Tijdens het Krim Platform in 2021 werd duidelijk dat Zelensky zijn blik op Europa heeft gericht. Een jaar later, na de Russische inval van Oekraïne in 2022, vroeg de president om EU-lidmaatschap voor Oekraïne. De behandeling van dit verzoek werd sneller opgepakt dan gebruikelijk, omdat EU-leiders het belangrijk vonden Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland. In juni 2022 volgde een positief advies van de Europese Commissie op dit verzoek en stemden de Europese lidstaten ook in met het vergeven van de kandidaat-lidstaat aan Oekraïne.

Meer informatie