Regeerakkoord 2010

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeerakkoord 'Vrijheid en Verantwoordelijkheid' omvatte de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen VVD i en CDA i en vormde de basis voor het kabinet-Rutte I i. Het regeerakkoord telde 46 pagina's. Centraal stonden de gelijkwaardigheid en vrijheid van alle burgers, versterking van de Nederlandse concurrentiepositie en investeren in 'de kenniseconomie'.

Het regeerakkoord stond los van het gedoogakkoord i, waarin de bezuinigingen van de onderwerpen waarover alle drie de partijen i tot consensus konden komen, werden benoemd en toegelicht. In dit akkoord stonden voornamelijk de afspraken op het gebied van immigratie, integratie, asiel en veiligheid centraal. De PVV i kon, als gedoogpartner, wel tegen andere voorstellen uit het regeerakkoord van de VVD en CDA stemmen.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

1.

Sociaaleconomisch

 • De verbetering van ouderenzorg: dichter bij huis via mantelzorg en huisartsen en 12.000 extra medewerkers in de ouderenzorg.
 • Verbetering Nederlandse concurrentiepositie, o.a. door het verlagen van de vennootschapsbelasting en een vermindering van regelgeving.
 • Investeren in de nationale infrastructuur, o.a. via 500 miljoen in het wegennet en het spoor.
 • AOW-leeftijd verhogen naar 66.
 • Een hardere aanpak komen van fraude met uitkeringen en toeslagen.
 • Afschaffing 'Vogelaarheffing' voor verhuurders.

2.

Onderwijs

 • Numerus-fixus afschaffen in het hoger onderwijs.

3.

Sociaal-cultureel

 • Strenger asiel- en migratiebeleid, met geen plek voor economische migranten, met zo'n selectief en restrictief migratiebeleid als mogelijk onder het Verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM i).
 • Versoepelen rookverbod in de horeca.
 • Verhogen maximumsnelheid naar 130 km/u.
 • Invoeren 'wietpas.'

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Er moet meer blauw op straat komen (3000 extra agenten) en een wordt dierenpolitie ingevoerd.
 • Kritische positie tegenover uitbreiding van het aantal landen in en de taken van de Europese Unie.
 • Strengere straffen, preventief fouilleren en meer cameratoezicht.

5.

Klimaat en milieu

 • Duurzame energiedoelen halen door inzetten op kernenergie en 'Carbon Capture and Storage.'
 • Nationale besparingen in het subsidiëren van energie.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Vermindering van het aantal bestuurders in colleges van burgemeester en wethouders, besturen van waterschappen, gedeputeerde staten van provincies. Het aantal leden van het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer moet worden verminderd.

7.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over