Heeft ook Frans Timmermans de Palestijnen verlaten?

Met dank overgenomen van M.J.M. (Tiny) Kox i, gepubliceerd op donderdag 15 november 2012.

Uri Rosenthal is dan wel weg van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken, maar zijn politieke geest lijkt er nog steeds te domineren.

SP-senator Tiny Kox die tevens speciaal rapporteur voor de Raad van Europa over de relatie met Palestina is.

Eind november zal de Palestijnse president Abbas de Verenigde Naties vragen om Palestina de status van 'non member observer state' te verlenen. Naar verwachting krijgt hij daarvoor een ruime meerderheid. Abbas' verzoek komt nadat eerder het veto van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad toekenning van het volle VN-lidmaatschap aan de Palestijnen blokkeerde.

Opmerkelijk is dat de nieuwe Nederlandse regering vandaag aankondigt dat Nederland zich zal verzetten tegen deze beperkte statusverhoging van Palestina. Dat terwijl de PvdA, de partij van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, steeds vóór statusverhoging voor de Palestijnen pleitte. Dit staat op de PvdA-standpuntensite:

"Als Israël eenzijdig blijft weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen en ondertussen doorgaat met het bouwen van illegale woningen en nederzettingen in bezet gebied, kan en mag de Palestijnse autoriteit daarvoor niet gestraft worden en dient de internationale gemeenschap de statusverhoging van de Palestijnse staat in de VN te ondersteunen."

Dat standpunt botst frontaal met de stellingname van Timmermans nu. Uri Rosenthal is dan wel weg van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken, maar zijn politieke geest lijkt er nog steeds te domineren. En de PvdA laat zich op dit punt opnieuw kleineren door de VVD. Ik weet dat dit een bittere pil zal zijn voor de Palestijnse regering, die rekende op een andere wind uit Den Haag na het vertrek van Rosenthal.

De beslissing van Timmermans is ook niet consistent te noemen in het licht van de eerdere beslissing van Nederland om wel in te stemmen met de statusverhoging van Palestina in de Raad van Europa. Sinds oktober 2011 is Het Palestijns Nationale Congres officiële 'partner voor democratie' van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Dat gebeurde op mijn voorstel, met vrijwel unanieme instemming van de andere vertegenwoordigers van de parlementen van 47 Europese landen - en de delegatie van de Israëlische Knesset, die de waarnemer-status in Straatsburgse assemblee heeft. Diezelfde assemblee sprak zich toen ook uit voor steun aan verdere statusverhoging van de Palestijnen.

Ik hoop daarom dat de Nederlandse regering op zijn voornemen zal terugkeren en de Palestijnen op dit belangrijke moment niet in de steek zal laten bij hun legitieme pogingen hun volkenrechtelijke positie te versterken.

Tiny Kox is lid van de Eerste Kamer en speciaal rapporteur voor de Raad van Europa over de relatie met Palestina.

Dit artikel verscheen op 15 november 2012 op joop.nl