Oplossing voor gedupeerde zzp'er

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 22 november 2012, 17:02.

De Partij van de Arbeid vindt het zeer bezwaarlijk dat een groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) nog steeds last heeft van het feit dat het UWV hen in 2008 ten onrechte heeft weggezet als fraudeur. Ook hebben veel zzp'ers te maken met een te hoge belastingaanslag. Dit zijn zaken die snel opgelost moeten worden. Vandaag zal ik bij staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandringen om actie te ondernemen.

Allereerst is het van belang dat er een oplossing komt voor die zzp’ers die te goeder trouw hebben gehandeld, maar die toch zijn weggezet als fraudeur en nu een strafblad hebben. Deze groep ervaart het hebben van een strafblad begrijpelijkerwijs als bijzonder kwetsend. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het hebben van een strafblad. Ik wil dat de staatssecretaris deze groep in kaart brengt en gaat werken aan een oplossing. Wel ben ik blij te horen dat de staatssecretaris inmiddels excuses heeft geboden aan de gedupeerden. Het lijkt het mij op zijn plaats dat het UWV haar voorbeeld volgt.

Tevens is er een probleem met betrekking tot deze groep zzp’ers die inmiddels hun geld teruggestort hebben gekregen. Na een jarenlange strijd om hun geld terug te krijgen worden zij nu geconfronteerd met een hogere aanslag van de fiscus en moeten zij meer belasting betalen. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. Daarom zal ik de staatssecretaris vragen om in contact te treden met haar collega van financiën, om te vragen of de teruggestorte gelden vrijgesteld kunnen worden van de extra aanslag.