33499 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet zekerheid voor flexibiliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 december 2012 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen teneinde de rechtspositie van werknemers met een flexibel arbeidscontract te verbeteren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit)

2.

Documenten

(8 stuks)

2 10 december 2012, geleidende brief, nr. 1     KST334991
Geleidende brief
 
2 10 december 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST334992
Voorstel van wet
 
2 10 december 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST334993
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.