Betere bescherming rechten flexwerker

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op maandag 10 december 2012, 16:32.

De Partij van de Arbeid wil dat er een einde gemaakt wordt aan het zogenoemde payrolling, waarbij een onderneming flexwerkers via een extern bedrijf inhuurt. Dit is verworden tot een schimmige juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen, cao’s te omzeilen en de risico’s van werkgevers af te wentelen op werknemers. Gevolg is dat flexwerkers niet krijgen waar ze recht op hebben, zoals een fatsoenlijk pensioen, en dat ze gemakkelijk op straat gezet kunnen worden. Om hen beter te beschermen zal ik de minister van Sociale Zaken deze week oproepen om een einde te maken aan deze veramerikanisering van de arbeidsmarkt.

Veelal heeft een werknemer in eerste instantie niet door dat hij via een payroll-constructie werkt. Het wordt vaak verkocht als een uitbesteding van de administratie. Daar is natuurlijk niets op tegen. In de beleving van de payroll-werknemer is de opdrachtgever zijn werkgever. Hij voelt zich ook helemaal verbonden met zijn collega’s op de werkvloer en het bedrijf, de school of de overheidsinstantie waarvoor hij werkt. Totdat hij van de ene op de andere dag op straat staat. Dan blijkt dat ‘zijn’ werkgever de overeenkomst met de payroll-onderneming heeft opgezegd. Hij wordt dan ontslagen op economische gronden.

Ook kan de flexwerker, in tegenstelling tot zijn collega’s, geen aanspraak maken op een sociaal plan. Zijn pensioenregeling blijkt ook minder florissant te zijn. Daar komt bij dat onduidelijk is welke rechten flexwerkers hebben, en wie zij moeten aanspreken indien de gestelde arbeidsvoorwaarden worden geschonden.

Payrolling kan voor de werknemer kortom zeer nadelig uitpakken. Voor de PvdA genoeg reden om het ontduiken van zekerheidsrechten van werknemers door deze constructies onmogelijk te maken.