Vergroot kans jongere op baan

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 11 december 2012, 15:02.

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet maatregelen neemt om de groeiende jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Te veel jongeren zitten ongewild thuis op de bank, terwijl we iedereen nodig hebben om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Wat de PvdA betreft gaan scholen, gemeenten en UWV meer gaan samenwerken om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Wat bijzondere aandacht verdient is de gebrekkige aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt waar veel jongeren mee geconfronteerd worden. Ik zal de minister van Sociale Zaken vandaag dan ook vragen om in samenwerking met zijn collega van Onderwijs op deze punten actie te ondernemen.

Voor de PvdA geldt: jongeren tot 27 jaar zitten óf op school óf zijn aan het werk. Teveel jongeren staan nu toch langs de kant met de verkeerde papieren op zak. Aan de andere kant staan bedrijven in bepaalde sectoren te springen om jongeren. Jongeren moeten echte kansen krijgen om in deze sectoren aan de slag te gaan. Van gemeenten wil ik vragen een sterkere focus op bijvoorbeeld de technieksector als een jongere aanklopt voor hulp. Daarnaast is er winst te behalen als gemeenten in regionaal verband een speciaal jongerenloket bij de UWV Werkpleinen kunnen openhouden.

Ook van deze sectoren zelf vraagt de PvdA daadkracht. Opleidingen techniek en brancheorganisaties zorgen voor voldoen leer-werkplaatsen om zodoende jongeren een goede technische opleiding te bieden, werkervaring te laten opdoen en de mogelijkheid creëren om door te groeien binnen een bedrijf. Via de intensievere samenwerking worden jongeren ook opgeleid in voor werkgevers relevante vaardigheden en kennis, om zodoende te voorkomen dat jongeren wel opgeleid de arbeidsmarkt op komen maar niet interessant zijn voor werkgevers.

Verder moet de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt fors worden verbeterd. Van belang is dat het aantal zogenaamde pretstudies - studies waar veel jongeren voor kiezen maar waar nauwelijks vraag naar is - wordt beperkt. Scholen moeten meer met het UWV overleggen om erachter te komen welke banen beschikbaar zijn en dus aan welke opleiding behoefte is. Ook moet er meer aandacht komen voor sollicitatietraining, brieven schrijven, en oriëntatie op de banenmarkt. Tot slot moeten ook jongeren zelf meer gaan nadenken over welke beroepen kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.