Waardering voor oudere leraren - EU monitor

EU monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Waardering voor oudere leraren

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zaterdag 15 december 2012.

Norbert Klein bracht naar voren dat de Kamerfractie van 50PLUS voorstander is van langer doorwerken in het onderwijs. Echter, mits dat kan en niet leidt tot verdringing van jongeren, en alleen op basis van vrijwilligheid en onder gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Met het oog op vergrijzing van het onderwijspersoneel, zijn voor de korte termijn - tijdelijke - premies een optie om personeel te behouden of te verwerven, suggereerde hij. Klein verklaarde zich ook voorstander van flexibele deeltijd AOW, ook na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het afbouwen van de regeling Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen in het primair- en voortgezet onderwijs zonder een goed alternatief vond hij een slechte zaak. “Van deze regeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt in het onderwijs. Zij is in het leven geroepen om oudere werknemers een stuk te ontlasten en zo de werkdruk bij die werknemers te verlichten en hun waardevolle kennis en ervaring voor het onderwijs te behouden. Het uiteindelijke doel van dit kabinet is toch om meer werknemers langer te laten werken? Daarom heb ik om een alternatief aan de Staatssecretaris Dekker gevraagd.