Inbreng Stientje van Veldhoven in Hedwige-debat van 18 april

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op maandag 23 april 2012.

18-04-2012

Inbreng 1e termijn.

Voorzitter,

Er was eens een boer die dacht dat hij een ridder was,

En er samen met zijn schildknaap op uit trok

Om beroemd te worden,

door het rechtzetten van groot onrecht.

Maar hij zag boerderijen aan voor kastelen,

En windmolens voor reuzen.

Voorzitter,

Als een ware Don Quichote trok de staatssecretaris ten strijde.

Het grote polderonrecht zou met ferme hand worden rechtgezet.

De Brusselse reuzen bestreden met Groningse nuchterheid.

Kloeke taal, ferme woorden.

Maar het verhaal is uit.

295 hectare ontpolderen.

Dat is waar het hier op neerkomt.

En dat konden we allemaal op onze vingers natellen.

Ook CDA, VVD, PVV en SGP.

Willens en wetens negeerden ze

 • De ontwikkelingsschets 2010
 • Het natuurprogramma Westerschelde
 • Het Scheldeverdrag,
 • de Vogel en Habitatrichtlijn
 • en kruiwagens rapporten: van de Commissie Maljers , de Commissie Nijpels , Grondmij , Deltares , en internationale experts

Wensdenken?; Fact free politics?

of Struisvogelpolitiek?.

Kiest u maar.

Het komt allemaal op hetzelfde neer:

er is de Zeeuwen een concrete belofte gedaan,

 • in ruil voor de steun van een zeker Kamerlid,
 • in ruil voor de stem van een zeker Statenlid.

De Hedwige klei als fundament voor Rutte I

Maar Bleker levert niet,

Koppejan levert niet,

en Rutte levert niet.

Geen wonder dat Robesin boos is -

In zijn woorden: “belachelijk plan”.

Klare taal richting de PVV lijkt mij!

En toch…

Toch gelooft de staatssecretaris als een ware Don Quichote

in het waanbeeld dat hij de polder redt.

Maar in plaats van 1 polder gaan er nu 3 polders onder water.

En in plaats van 5 boeren, en 1 belg,

zijn nu 22 duizend Zeeuwen boos

in Reimerswaal, Rittem en Rilland,

en dan tel ik de leden van de golfclub nog niet eens mee.

Voorzitter,

D66 beoordeelt elk plan op dezelfde drie criteria:

de oplossing moet goed zijn

 • voor de natuur,
 • voor de schatkist,
 • en internationale afspraken nakomen.

Voor de Europese Commissie is van belang dat het plan snel wordt uitgevoerd.

Maar waar is de handtekening

 • van Zeeland Seaport?
 • van de Cloedt
 • van de gemeente Reimerswaal
 • van het waterschap
 • en van Vlaanderen

Voorzitter, ik zie ze niet.

Hoe kan de Staatssecretaris dan tegen de Commissie zeggen dat hij snel van start kan?

Voorzitter,

De Hedwige is een middel,

geen doel op zich.

Maar voor D66 wel het beste middel.

En zogenaamde “oplossing” van de staatssecretaris

Is niets meer dan een kat in de Appelzak.

Want het plan kost extra geld

Minimaal 70 miljoen extra.

In het beste geval.

Want het is nog volledig onzeker-

of Vlaanderen wel meebetaalt.

“Naar dat geld kan Nederland fluiten”,

“de goodwill richting de Noorderburen is op”

Horen we uit Vlaanderen

En we weten nog helemaal niet welk bedrag Zeeland Seaports eist.

Want zij willen meer zekerheid

dan de blauwe ogen van de Staatssecretaris.

Nou, daar heb ik wel enig begrip voor,

Gezien de historie op dit dossier.

Wat is de reactie van de Staatssecretaris op hun brief van gisteren?

Voorzitter, en dan ligt er ook nog een heel nest financiele addertjes onder het gras:

wat zijn de verborgen kosten:

 • Voor de gasdam?
 • Voor de hoogspanningsmasten?
 • Voor waterbeheer en onderhoud van de dijk?
 • Voor het verleggen van waterleidingen?
 • Voor het verplaatsen van de waterzuivering?

Zo vraag ik de staatssecretaris.

Voorzitter,

Ik wil voor de 2e termijn een solide optelsom.

Zwart op wit.

En dat wil De Jager ook vast graag. 

Want HOE krampachtig Bleker het ook afdoet als een Vlaamse Zaak..

zonder een Vlaamse akkoord IS is er geen akkoord.

Nietwaar meneer Koppejan?

Van u mag het plan immers niet duurder worden.

Voorzitter, laat het helder zijn:

D66 kiest er niet voor om miljoenen over de balk te smijten.

Dat is oneerlijk- tegen al die mensen die nu moeten inleveren.

Het is paradoxaal,

dat men in het Catshuys zweet op spreekteksten

om harde ingrepen in de zorg en onderwijs goed te praten,

terwijl de Euro’s vrijelijk in de Westerschelde stromen.

Dat is de echte keuze die voorligt.

Als de PVV DAAR nu eens referendum over aanvroeg? 

En hoe staat de Staatssecretaris eigenlijk tegenover,

een regionaal referendum over nationaal belastinggeld en een internationale verplichting?

Voorzitter, tot slot:

Het is nog niet te laat om orde op zaken te stellen.

De kool en de geit beiden sparen, dat kan niet.

Dus hak de knoop dan door in plaats van de armoede te verdelen.

 • en dat zeg ik nadrukkelijk ook in de richting van de VVD.

Tweede termijn

Voorzitter,

De staatssecretaris kan geen enkele garantie geven dat de partijen die nodig zijn om dit plan goed te keuren er ook achter staan.

De staatssecretaris kan geen enkele garantie geven dat de financiering van dit plan klopt.

De coalitiepartijen duiken en draaien zoveel dat ik er draaierig van wordt.

Voorzitter, de VVD, die staat voor orde op zaken laat de boel hier financieel in het honderd lopen voor een schijnoplossing.

Voor het verplaatsen van een probleem.

Voorzitter het CDA houdt een tranentrekkend verhaal over dit nooit weer, maar WEET dat ze dan niet waar kunnen maken, omdat Nederland nu eenmaal gehouden is aan het verbeteren van de natuur in de Westerschelde- zelfs al zou je de Schelde verdragen hier ter plekke verscheuren.

Er moet ongeveer 3000 h natuurherstel gerealiseerd worden.

Daar hebben VVD en CDA ministers voor getekend.

Kom die afspraken dan ook gewoon na.

In ieder geval kan het niet zo zijn dat we de staatssecretaris een blanco cheque geven, en daarom de volgende moties:

Motie van het Lid van Veldhoven over de financiële consequenties van tweede Bleker-variant

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te nemen vóór de volledige financiële consequenties van de tweede Blekervariant in beeld zijn, inclusief de bijdrage van Vlaanderen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Veldhoven

Motie van de leden Van Veldhoven over de tweede Blekervariant

De Kamer,

‪Gehoord de beraadslagingen,‬

Constaterende dat het plan “natuurherstel Westerschelde” waarover de regering de Kamer op 13/04/2012 heeft geïnformeerd op veel bezwaren stuit,

verzoekt de regering dit plan voor natuurherstel in de Westerschelde niet uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

‪van Veldhoven