Groene Spreekuur weer groot succes

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op maandag 16 april 2012.

Op maandag 16 april vond het tweede Groene Spreekuur plaats in de Tweede Kamer. Het spreekuur is een uitvloeisel van Duurzame Dinsdag 2011, en werd voor de tweede keer gehouden. Tijdens deze spreekuren worden duurzame initiatieven onder de aandacht gebracht van de politiek, en geven initiatiefnemers aan welke knelpunten zij in de praktijk ervaren. Kamerlid Stientje van Veldhoven organiseerde ditmaal de bijeenkomst.

Hergebruik van afval

Bij het spreekuur kwam het bedrijf ‘Rescued’ aan bod. Deze organisatie zet zich in voor mensen die moeilijk aansluiting vinden in de arbeidsmarkt, door ze woonaccessoires te laten maken uit afvalproducten zoals oude augurkenblikken. Het concept blijkt een groot succes, en de 50 producten worden tot in de Bijenkorf verkocht. In de praktijk stuit de organisatie op het probleem dat ze veel moeite hebben de juiste reststromen te vinden. Bedrijven realiseren zich vaak niet dat hun afval de grondstof voor nieuwe producten kan zijn. Volgens Stientje van Veldhoven liggen hier kansen: “De overheid kan de mismatch tussen vraag en aanbod van afvalstoffen beter bij elkaar te brengen, net zoals bij overheidsaanbestedingen al gebeurt”.

Stadstuinen en leegstand

Ook kwamen initiatiefnemers aan het woord die zich bezig houden met het probleem van braakliggende terreinen. Stichting NatuurSuper zet zich bijvoorbeeld in om van braakliggende terreinen stadstuinen te maken waar mensen uit de buurt hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Zo leren buurtbewoners elkaar op een nieuwe manier kennen.

Via het Groene Spreekuur ontstaat een direct gesprek tussen ondernemende mensen en de politiek. “Kleinschalige projecten hebben vaak minder ingangen in Den Haag om hun zorgen kenbaar te maken, terwijl de gezamenlijke impact heel belangrijk is”, concludeert het D66-Kamerlid.