Koopkrachtverlies schrijnende gevallen op sociale agenda

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op woensdag 30 januari 2013, 17:01.

De Partij van de Arbeid wil dat er aandacht komt voor huishoudens die er door een stapeling van maatregelen van het vorige en huidige kabinet fors in koopkracht op achteruitgaan. Ik dring er bij minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën op aan schrijnende gevallen aan te kaarten tijdens het overleg over de sociale agenda met werknemers en werkgevers.

Hierbij gaat het vooral om mensen met een gehandicapt kind en ouderen met een klein pensioen. Deze groepen worden getroffen door een opeenstapeling van fiscale ingrepen en bezuinigingen. Ik wil dat het kabinet de inkomensachteruitgang van deze schrijnende gevallen bespreekt tijdens het overleg met werkgevers en vakbonden.

Het kabinet praat met de sociale partners over het stimuleren van de economie en het bestrijden van de werkloosheid. De inkomenspositie van bijvoorbeeld kwetsbare ouderen kan daaraan worden toegevoegd. Het kabinet heeft woensdag toegezegd dit op de sociale agenda te zetten.

Daarnaast heeft het kabinet mij verzekerd ervoor zorgen dat ouderen meer informatie krijgen over het aanvragen van de heffingskorting en de ouderenkorting via de belastingen. Naar verwachtingen maken lang niet alle ouderen gebruik van de regelingen die er zijn. Staatssecretaris Weekers zegde toe zonodig een brief te sturen aan de betrokkenen met informatie over de compensatieregelingen.