Pseudo-ondernemer

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2013.

Onlangs is de nieuwe Startersregeling van kracht geworden. Waardoor het voor

mensen in de WW eenvoudiger wordt om voor zichzelf te beginnen. Maar is dit

nou wel zo’n goeie regeling? Zijn al die starters ook ondernemers? Haakt hetmerendeel niet na korte tijd gedesillusioneerd, gefrustreerd en geruïneerd af?

En, misschien nog erger, kweken we hiermee niet oneerlijke concurrentie? Tijd

voor wat kritische kanttekeningen bij een in wezen uitstekende regeling.

ZZP-er of Pseudo-ondernemer?

De Startersregeling biedt een kans aan mensen met een WW-uitkering, die voor

zichzelf willen beginnen. Het doel is, om mensen zonder werk te stimuleren om

als zelfstandige aan de slag te gaan. Zo iemand moet dan wel eerst toestemming

krijgen van het UWV. Die beoordeelt of zo’n onderneming kans van slagen heeft.

Op basis van onder andere een ondernemingsplan. Bij gebleken geschiktheid kan

de aspirant-ondernemer een half jaar lang aan de slag. Zonder last te hebben van

de sollicitatieplicht.

minst slechte keuze

Op zich een uitstekend initiatief. Want de VVD vindt dat mensen in de bijstand

of de WW actiever moeten worden en zelf hun verantwoordelijkheid moeten

nemen. Daarbij is voor sommigen het zelfstandig ondernemerschap een

aantrekkelijke optie. Maar ik zou dan wel graag zien, dat de juiste mensen om de

juiste redenen ervoor kiezen om ondernemer te worden. Het ondernemerschap

mag geen vlucht naar voren worden. Of de minst slechte keuze uit twee kwaden.

probleem verschuiven

Het aantal ZZP-ers neemt snel toe. Het zijn er op dit moment ruim 760.000. Naar

verwachting groeit dat aantal de komende jaren tot rond de 1.000.000. Alom

wordt aangenomen, dat deze snelle toename een dempend effect heeft gehad op

de groei van de werkeloosheid. De groei van het aantal ZZP-ers heeft gezorgd

voor de broodnodige flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het toegenomen aantal

zelfstandigen heeft de scherpe kantjes van de crisis af gehaald. Baanverlies,

gedwongen ontslagen en werkeloosheid werden erdoor vermeden. Maar,

mogelijk wordt daarmee een probleem naar de toekomst verschoven.

droom aan diggelen

Want tussen al die verse ZZP-ers zitten helaas ook pseudo-ondernemers.

Mensen die – vaak onder milde dwang – een vast dienstverband inruilen voor

een rammelende los-vast-constructie. Die voor mínder geld méér werk doen. En

ondertussen denken dat alle bruto bedragen netto-netto-inkomsten zijn. Volgens

de KvK is na 4 jaar nog maar 30% van de ZZP-ers als ondernemer actief. De rest

heeft het ondernemerschap weer net zo snel verlaten als dat ze erin gestapt zijn.

Niet zelden een probleem rijker en een illusie armer. En, meestal ook nog eens

flink wat spaarcentjes lichter. Weer een droom aan diggelen.

spoor van vernieling

Niet zelden verstoren deze pseudo-ondernemers ondertussen de markt. Ze

verstoren de concurrentie, berekenen niet realistische kostprijzen en denken

dat marge hetzelfde is als winst. Vaak eindigen deze hachelijke avonturen in een faillissement. Daarbij een spoor van vernieling achterlatend. Met meestal ook

dramatische persoonlijke gevolgen. Moeten we dat willen? Wordt zo de prijs

voor een flexibele arbeidsmarkt niet te hoog?

Daarnaast vraag ik me af, wie binnen het UWV die nieuwe ondernemingsplannen

gaat beoordelen. Toch niet mensen van het UWV, mag ik hopen? Die staan bij mij

nou niet direct bekend als mensen die de taal van de ondernemer spreken.

boontjes doppen

Overigens, voor de goed orde, ik maak geen onderscheid tussen ZZP-ers

en ondernemers. In mijn beleving is elke ZZP-er gewoon een ondernemer

en wordt als zodanig bezien en behandeld. Ik vind het dan ook onzin, om

voor de groeiende groep ZZP-ers allerlei regelingen in het leven te roepen.

Een ondernemer dopt z’n eigen boontjes, houdt z’n eigen broek op. Die wil

vrijheid en ruimte om te ondernemen. Geen woud aan regeltjes. Dus ook geen

regelingen. Daarbij dient de Overheid zich te beperken tot een ondersteunende

en kaderstellende rol.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs

Lid Tweede Kamerfractie van de VVD