Van Veldhoven vraagt minister Kamp om uitleg over afserveren decentrale energieopwekking

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der MeerĀ i, gepubliceerd op maandag 18 maart 2013.

Stientje van Veldhoven heeft minister Kamp van Economische Zaken gevraagd om uitleg te geven over de uitwerking van de plannen rond decentrale energieopwekking in de aanpassing van de elektriciteitswet. Van Veldhoven wil weten welke plaats decentrale duurzame energieopwekking heeft in de overwegingen in het wetgevingsproces.

Van Veldhoven vraagt minister Kamp om deze uitleg naar aanleiding van de recente berichtgeving over besprekingen tussen het ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van decentrale energieopwekkingsinitiatieven, waarbij het ministerie aandrong op geheimhouding van het besprokene.

De sector is in ongerust over de plannen van het ministerie. Ook Herman Wijffels uitte zijn twijfels, via twitter: "Is EZ met nieuwe en overhaaste wetgeving decentrale energie aan 't frustreren en het SER traject de pas aan het afsnijden? Lijkt er wel op."

De timing van de STROOM wetgeving luistert in ieder geval nauw, als het ministerie wil voorkomen dat zij in de wielen rijdt van het energieakkoord waarover binnen de SER wordt onderhandeld. D66 is dan ook blij dat SER-voorzitter Wiebe Draaier binnenkort de Tweede Kamer komt bijpraten over die onderhandelingen - zodat deze zorgen besproken kunnen worden.