Mansveld, kom snel met een betrouwbare zuinigheidstest voor auto's!

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op vrijdag 22 maart 2013.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven maant staatssecretaris Mansveld (I&M, PvdA) haast te maken met een nieuwe zuinigheidstest voor auto’s. Vorige week bleek uit onderzoek van Transport & Environment (T&E) dat autofabrikanten op grote schaal tests manipuleren om auto’s beter uit de verf te laten komen. Zo krijgen automobilisten geen betrouwbaar beeld van het brandstofverbruik en CO2-uitstoot wanneer ze een auto willen aanschaffen. Bovendien stamt de laatste aanpassing van de Europese test uit 1990. Ook TNO bevestigt het probleem van de veroudering. De gebruikte Europese test is niet ontworpen voor de vaststelling van CO2-uitstoot, terwijl hij daar nu wel voor wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de overheid om goede milieuresultaten te belonen met fiscale voordelen. Van Veldhoven wil Mansveld hierover ook aan de tand voelen bij het wekelijkse vragenuur.

Volgens het onderzoek van T&E zouden autofabrikanten de zuinigheidstests op meerdere manieren manipuleren. Zo worden naden en spleten van de auto afgeplakt en buitenspiegels verwijderd om de aerodynamica en stroomlijning te bevorderen. Ook wordt gereden op testwegen met minimale weerstand en met gladde banden. Dit leidt er toe dat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in werkelijkheid met gemiddeld 23 procent afwijken van de testresultaten.

Al eerder werd duidelijk dat het in de tests gemeten brandstofverbruik en CO2-uitstoot niet realistisch is. Mansveld beloofde in januari een betere methode om auto’s op zuinigheid te testen. Zij gaf echter tegelijkertijd ook aan dat het ontwikkelen van een nieuwe test “een proces van jaren” is. Nu blijkt uit het rapport van T&E dat de trukendoos van autofabrikanten veel groter is. Daarom wil Van Veldhoven dat Mansveld bekijkt of er desnoods op nationaal niveau mogelijkheden zijn om de regels rondom de zuinigheidstests strakker te maken, zodat automobilisten tot het verschijnen van een nieuwe test reeds nu al een betrouwbaarder beeld krijgen van de specificaties van auto’s die ze eventueel willen kopen. Bovendien is een betrouwbaardere zuinigheidstest van belang voor een eerlijke toekenning van belastingvoordeel voor zuinige auto’s.