Brief over de verdediging van de initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33281 - Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Oskam over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Brief lid / fractie; Brief van het lid Oskam inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast
Document­datum 10-04-2013
Publicatie­datum 10-04-2013
Nummer KST332813
Kenmerk 33281, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 281

Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Nr. 3

BRIEF VAN HET LID OSKAM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 10 april 2013

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Cörüz deze initiatiefnota in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Oskam.

Oskam


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.