COM(2013)205 EU - Verslag
Macedonië: implementatie van hervormingen binnen het kader van de dialoog op hoog niveau over toetreding en het bevorderen van goede relaties met buurlanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: TENUITVOERLEGGING VAN DE HERVORMINGEN IN HET KADER VAN DE TOETREDINGSDIALOOG OP HOOG NIVEAU EN BEVORDERING VAN GOEDE NABUURSCHAPSBETREKKINGEN

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA: IMPLEMENTATION OF REFORMS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE HIGH LEVEL ACCESSION DIALOGUE AND PROMOTION OF GOOD NEIGHBOURLY RELATIONS
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2013)205 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)205
Celex-nummer i 52013DC0205

2.

Key dates

Document 16-04-2013
Online publicatie 17-04-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.