Kamervragen over gebrek aan vooruitgang in het hergebruiken van huishoudelijk afval

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op woensdag 17 april 2013.

Er wordt te weinig vooruitgang geboekt met het scheiden van huishoudelijk afval. De ambitieuze doelstelling is dat in 2015 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval moet worden hergebruikt.

D66 is groot voorstander van zoveel mogelijk hergebruik. Waar afval verlies van grondstoffen en economische waarde betekent, levert hergebruik nieuwe producten en banen op. Om afval zo veel mogelijk te kunnen recyclen is het nodig dat afvalstromen gescheiden worden.

Daarom heeft Van Veldhoven aan staatssecretaris Mansveld (I&M) gevraagd wat er de komende periode gaat gebeuren aan het gebrek aan vooruitgang in het halen van de doelstelling om in 2015 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

Uit de beantwoording van de vragen wordt duidelijk dat slechts een klein aantal van de gemeenten (15 procent) nu voldoet aan de norm van 65 procent. 27 gemeenten - waaronder de vier grote steden - zamelen zelfs minder dan 40 procent in.

Staatssecretaris Mansveld stelt dat de norm nog steeds haalbaar is. Daarvoor zal ze de komende maanden in overleg gaan met de gemeenten. Opmerkelijk genoeg geeft de staatssecretaris aan dat er weliswaar een trendbreuk nodig is om het doel te bereiken, maar dat zij ingrijpende maatregelen, zoals een grondstoffenakkoord, niet noodzakelijk vindt.

Van Veldhoven is kritisch over de vooruitgang en zal zich daarom blijven inzetten om afval zoveel mogelijk te hergebruiken. Juist nu zijn er steeds meer mogelijkheden door technische vooruitgang. Het is van belang dat gemeenten ook de economische en ecologische voordelen van afvalscheiding gaan inzien; door slim scheiden , hergebruik en recycling kunnen de afvalkosten omlaag en worden het milieu en de aarde ontzien.