JOIN(2013)8 EU - Verslag
Voortgangsrapportage Kosovo op punten aangegeven door de Raad in december 2012 met het oog op mogelijke onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

GEZAMENLIJK VERSLAG AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de vorderingen van Kosovo( betreffende de kwesties die werden uiteengezet in de conclusies van de Raad van december 2012 met het oog op het starten van de onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst

officiële Engelstalige titel

JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Kosovo's( progress in addressing issues set out in the Council Conclusions of December 2012 in view of a possible decision on the opening of negotiations on the Stabilisation and Association Agreement
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i JOIN(2013)8 NLEN
Extra COM-nummers JOIN(2013)8
Celex-nummer i 52013JC0008

2.

Key dates

Document 22-04-2013
Online publicatie 22-04-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.