Maak haast met beperken topinkomens

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op woensdag 19 juni 2013, 18:03.

De hoge topinkomens in de (semi-)publieke sector zijn mij al jarenlang een doorn in het oog. Daarom ben ik blij dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) sinds 1 januari van kracht is. Voor mij gaat deze wet echter nog niet ver genoeg. Daarom heeft de Partij van de Arbeid tijdens de formatie in het regeerakkoord laten opnemen dat de WNT verder moet worden aangescherpt: de norm moet 100 procent van een ministerssalaris worden in plaats van 130 procent en de WNT moet gaan gelden voor alle medewerkers en niet enkel voor topfunctionarissen.

Vandaag heb ik het kabinet via een motie opgeroepen om haast te maken met de uitvoering van deze passage uit het regeerakkoord.

Minister Plasterk heeft daarop toegezegd voor 1 januari 2014 met een wetswijziging te komen die deze aanscherping regelt. De PvdA-fractie zal de komende tijd toezien op de uitvoering van deze motie.

Ook ben ik blij dat collega Otwin van Dijk actief bezig is om de topsalarissen in de zorgsector aan te pakken. Zijn motie om voor 1 januari 2014 een specifieke beloningscode te maken voor de zorgsector werd deze week door de Kamer aangenomen. Dit zorgt ervoor dat de inkomensnorm voor veel bestuurders in de zorgsector ruim onder de WNT-grens van 130 procent van een ministerssalaris komt te liggen.

Door deze maatregelen komen we stap voor stap wat dichterbij een situatie, waarin geen excessieve beloningen meer worden betaald aan bestuurders of medewerkers die moeten worden opgebracht door de belastingbetaler.