Positie flexwerker moet beter

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 27 juni 2013, 11:32.

De PvdA staat voor positie van flexwerkers. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt echter dat vooral flexwerkers werkloos worden. Het is daarom goed dat het kabinet maatregelen neemt om de positie van flexwerkers te versterken.

Van de 143.000 personen die vorig jaar werkloos werden waren er 85.000 daarvoor flexwerker, tegenover 46.000 werknemers die voorheen een vast contract hadden en 11.000 zelfstandigen. Wederom blijkt dus dat flexcontracten onvoldoende zekerheid bieden voor werknemers en dat flexwerkers in tijden van crisis de eersten zijn die zonder baan komen te zitten.

Daarom is het goed dat het kabinet van PvdA en VVD maatregelen neemt om de positie van flexwerkers te versterken, maatregelen die voortvloeien uit het sociaal akkoord dat werknemers en werkgevers bereikten. Het pakket komt in zeer grote mate overeen met de initiatiefwet waar de PvdA samen met de SP de afgelopen jaren aan gewerkt heeft. Zo wordt de mogelijkheid om tijdelijke contracten te bieden beperkt en worden voor payroll-constructies de soepelere ontslagregels geschrapt. Tevens verdwijnen in de zorg de nulurencontracten.

Vakbonden FNV en CNV krijgen echter signalen dat werkgevers in de zorg vasthouden aan variaties op nulurencontracten. In plaats van nulurencontracten duiken nu contracten van 2 uur per maand of 25 uur per jaar op. Dit verbetert de arbeidszekerheid van werknemers in de zorg nog steeds niet en is geen gewenste situatie. We hebben hier vandaag vragen over gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Werkgevers moeten zich inzetten om de afspraken uit het zorgakkoord na te leven, een einde te maken aan nulurencontracten en variaties hierop en de arbeids- en rechtspositie van de werknemer in de zorg verbeteren.